Факултет “Техника и технологии”-Ямбол приема 197 бакалаври в 7 специалности

IMG_9231Започва санирането на основната сграда на Факултет “Техника и технологии” към Тракийски университет  в Ямбол за около 1 млн. лева – близо 800 млн. лв. ще са от Екофонда и 200 хил. лв. от бюджета на университета. В началото на следващата седмица се очаква фондът да даде зелена светлина за стартирането на обществената поръчка. Това съобщи днес, 12 юни 2019 г.,  на пресконференция в Ямбол ректорът на Тракийски университет-Стара Загора проф. д-р на ветеринарно-медицинските науки Иван Въшин. В пресконференцията участваха още зам.-ректорът по учебната дейност проф. д-р на селскостопанските науки Гюрга Михайлова, доц. д-р Нели Георгиева – декан на факултет “Техника и технологии, кметът на Ямбол Георги Славов, председателят на ЯТПП Стойчо Стойчев и др.

IMG_9229Факултетът по техника и технологии в Ямбол се вписва във всички успехи, които има Тракийският университет. Никога ръководството на университета не е гледало с по-различно око, отколкото другите структурни звена, бяха първите думи на ректора проф. Въшин. Тракийският университет е в топ 10 по отношение на рейтинговата система, въведена от Отворено общество заедно с в-к “24 часа”. По отношение на научната дейност Тракийският университет е на 7-мо място сред 53 висши учебни заведения, добави той.

През последните години всички висши учебни заведения изпитват трудности за попълване с нови студенти, но Тракийският университет изпълнява държавната поръчка за прием на 95-96 %. Университетът има 33 специалности, стреми се и да отркрива нови за трудовия пазар и бизнеса. “Бизнесът да дойде при нас, да погледне нашите програми и учебни планове, да каже, когато завърши студентът, какви навици и умения трябва да има”, каза още ректорът по повод на критиките, че няма достатъчно синхрон между образованието и нуждите на бизнеса.

На 3 юни Тракийският университет откри приема на документи кандидатстване за специалностите, за които приема след завършено средно образование, съобщи зам.-ректорът проф. д-р Гюрга Михайлова. Тракийският университет обучава в 6 области на висшето образование, за страната те са 9. Има 16 професионални направления, за страната са 52. “В едно от направленията, което е в област на висше образовани технически науки, студентите се обучават само тук – във Факултет “Техника и технологии”, подчерта тя. Тази година специалностите са 35 общо в университета, им две нови. От миналата година и във факултет “Техника и технологии” има нова специалност, това е индустриално инженерство – по препоръка на бизнеса и направените проучвания. В 7 от специалностите на Тракийския университет студентите се обучават във факултет “Техника и технологии”. От тази година университетът стартира нова специалност при професионалните бакалаври – тя е в Медицински колеж и е парамедик. Другата нова специалност е в Педагогически факултет – педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн.

От тази година университетът приема по 61 магистърски програми, 16 са в Ямбол. В университета има и над 90 акредитирани докторски програми. С това Тракийският университет е един водещите в страната по специалности в трите сфери – професионален бакалавър/бакалавър, магистър и докторската, която е образователна и научна степен.

Тази година Тракийски университет-Стара Загора има 1 257 места за студенти държавна поръчка, от тях 197 са във факултета в Ямбол, а 176 са места по магистърските програми в целия университет. Последните години университетът приема по държавна поръчка 1400-1450 студенти годишно. Ямбол е пример как се попълват местата за студенти, а това показва и интересът към специалностите тук, отбеляза зам.-ректорът Г. Михайлова.

След като припомни, че тази година учебното заведение в Ямбол навършва 55 години – създадено е през 1964 г. с една специалност – механизация на селското стопанство, деканът на факултет “Техника и технологии” доц. д-р Нели Георгиева отбеляза, че днес факултетът има 7 специалности в ОКС “Бакалавър” с над 700 студента, в ОКС “Магистър” – 16 специалности с над 100 студенти. Има акредитирани 8 докторски програми, по които се обучават 11 студенти.

Специалностите в ОКС “Бакалавър” са: аавтотранспортна и земеделска техника; дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия; автоматика и компютърни системи; електротехника; топло и газоснабдяване; индустриално инженерство; технология на храните. Кандидатства се с: тест/изпит по избор – по математика, по общотехническа подготовка или изпит по обща езикова култура. Друга възможност е да се кандидатства с оценката от ДЗИ по български език и литература, математика или физика, а за специалността “Технология на храните” – химия.

Учебното заведение има дългогодишни традиции и утвърдено име в България за придобиване на инструкторска правоспособност. Всички студенти на факултета имат възможност  да получат и допълнителна квалификация “учител” успоредно с придобиване на висшето си образование.

Кметът на Ямбол Георги Славов отбеляза, е 4-5-те хиляди студенти на факултета правят града ни по-богат и предложи при нужда общината да подпомогне предстоящия ремонт на сградата, което веднага бе прието и получи конкретни измерения.

Стойчо Стойчев, председател на Ямболска търговско-промишлена палата, обърна внимание, че нуждата от обучение имат не само най-младите, но и вкл. хората на 55+ години. Вече се променя манталитетът на бизнеса – преди той искаше специалистите веднага, днес е склонен да води хора във факултета, студентите да бъдат обучавани и на място във фирмите, а след това и ги назначават на работа срещу достойни заплати от порядъка на 1500 лева.

Факултет “Техника и технологии” има връзки с над 45 фирми-партньори, отбеляза и деканът му доц. д-р Нели Георгиева.

About the Author :