Факултет „Техника и технологии” събра учени от 9 държави на международна конференция

DSC07072Факултет „Техника и технологии” – Ямбол организира и тази година международна научна конференция „Техника, технологии, образование”. Тя беше открита с химните на България и на Тракийски университет на 18 октомври в Културно-информационен център „Безистен” и се провежда в рамките на два дни.

В конференцията участват учени от 9 държави – България, Чехия, Сърбия, Македония, Русия, Азербайджан, Казахстан, Турция и Украйна.

DSC07074Научният форум предоставя възможност на учени и специалисти, работещи в областта на техническите и обществените науки да представят своите иновативни идеи, разработки, резултати и постижения от научните си изследвания, каза в приветственото си слово зам.-деканът по учебната част доц. д-р Красимира Добрева.

 

DSC07090Тя представи и постиженията на Факултета. В него се извършва образователна и научна дейност в четири акредитирани професионални направления – машинно инженерство; електротехника, електроника и автоматика; енергетика и хранителни технологии, които са в основата на висшето образование в Ямбол, което има над 50-годишна история. В него се подготвят над 800 студенти и докторанти с висше инженерно образование по 7 бакалавърски, 16 магистърски и 8 докторски програми.

DSC07100Във Факултета се подготвят 6 редовни докторанти и 3 в самостоятелна форма на обучение само година след акредитирането на докторските програми. В помощ на докторантите е създадено и докторантско училище.

Научно-изследователската дейност се допълва чрез изпълнение на научни проекти, финансирани от фонд „Наука” и Тракийски университет. Само за последните 3 години академичният състав на Факултета работи по 33 университетски проекта. Чрез дейностите по научно-изследователските проекти и с участието в международни проекти, финансирани от европейски фондове, са изградени 7 нови лаборатории, да се оборудват съществуващите със съвременна отчетна лабораторна апаратура на стойност над 1 млн. лв.

За последните 6 години академичният състав е представил своята научна продукция в над 500 научни публикации, над 350 от които в реферирани и индексирани научни издания, като има над 700 цитирания за този период.

Рехабилитирани са 9 преподаватели – 1 професор и 8 доценти, на 11 преподаватели е присъдена научна степен доктор, 4 асистенти учат докторантура на самостоятелна подготовка, като един от тях я е защитил.

Пред всички нас стои предизвикателството за реализиране на връзките между триъгълника „знание – учение – бизнес”, каза още доц. Добрева и допълни, че ако пазарният интерес е основен двигател в търсенето на ново знание и квалифицирани кадри, то ролята на учения е да вдъхне живот на този триъгълник, защото той е призван да осъществи доверени и надеждни връзки между бизнеса и образованието.

DSC07106Зам.-кметът на община Ямбол Илияна Бицова изрази гордостта си, че Ямбол е домакин на традиционния научен форум, което е поредно доказателство, че Факултет „Техника и технологии” заема достойно място сред научните центрове в страната.

 

 

DSC07112„Дългогодишният опит, професионализъм и безспорният авторитет като фактор за изграждане на устойчива среда правят Факултета „Техника и технологии” движещо звено в структурата на Тракийски университет и желан партньор на всички равнища”, каза в поздравителното си слово зам.-ректорът на Тракийски университет доц. д-р Дарина Заимова.

DSC07118На откриването присъстваше и председателят на Ямболската търговско-промишлена палата Стойчо Стойчев, който използва случая да заяви желанието за обща дейност между бизнеса и научните среди от региона, което да доведе до произвеждането на по-добър и качествен продукт, чрез приложение на научните изследвания.

 

DSC07137В пленарната сесия през първия ден на тема „Предизвикателствата пред развитието на науката и образованието в Европейския съюз” пръв лектор беше проф. Костадин Костадинов, който е ръководител на научно направление “Механика на дискретни системи” в Института по механика към БАН и мениджър “Интелектуална собственост” в Института по полимери към БАН и съветник на министъра на образованието. Неговият доклад беше на тема „Предизвикателства към политиците за развитието на науката и образованието в България и ролята на учените и преподавателите – Българската STEM платформа и – SpiCy-MiNT роботизрана технологична платформа“.

Втори лектор беше проф. Ангел Смирикаров, ръководител на Център за иновационни образователни технологии към Русенския университет „Ангел Кънчев” и координатор на Българския виртуален университет и на Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии, който говори на тема „Как да адаптираме образователната система към дигиталното поколение.

Самата международна конференция започна на 18 октомври сутринта във Факултет „Техника и технологии” с изложение на част от продуктовата гама на фирми, сред които „ZLATEX“, “InterAGRI“, „MEGATRON“. Имаше и ден на отворени врати във Факултета.

На 19 октомври конференцията продължава със заседания по секции.

About the Author :