Факултет „Техника и технологии“ организира онлайн международна научна конференция

Ямбол, 4.11.2020 г.

Международна научна конференция „Техника, технологии и образование“ ICTTE 2020 ще се проведе онлайн на 5 и 6 ноември 2020 г.

Конференцията се организира ежегодно от Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора от 2013 г.

Съорганизатори на изданието на конференцията за 2020 г. са Съюз на учените в България – клон Ямбол, Балканската асоциация на текстилните инженери (BASTE) и Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии (АОКСИТ).

Интересът към ICTTE 2020 е голям. Получени са почти 200 доклади с автори от 23 държави от 4 континента: Австрия, Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Германия, Гърция, Египет, Индия, Казахстан, Китай, Молдова, Португалия, Република Южна Африка, Румъния, Русия, Северна Македония, Словения, Сърбия, САЩ, Турция, Украйна, Швейцария.

Приетите след рецензиране доклади ще бъдат публикувани в английското издание IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, включено в световно известните бази за научни публикации Scopus и Web of Science.

Официалното откриване на конференцията ще бъде на 5 ноември 2020 г. от 10 ч.: https://meet.google.com/dhq-pjrw-zra

About the Author :

Leave a reply