Факултет “Техника и Технологии” започна прием на документи за кандидатстване

От 08.06.2020 г. започна приемът на документи за кандидатстване във Факултет „Техника и технологии“, Тракийски университет.

Кандидатите могат да подават документи за явяване на редовни изпити и участие в класирането за всички специалности в университета,  онлайн, или в сградата на Факултет „Техника и технологии“ (гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 38) или в гр. Стара Загора, в Ректората на Тракийски университет.

Сроковете за прием на документи: от 08.06. до 26.06.2020г. във ФТТ–Ямбол и в Стара Загора, ТрУ–Ректорат, вкл. в събота.

Кандидат-студентите, явили се на предварителните изпити, също подават документи за участие в класирането онлайн, или във Факултета или в Тракийски университет.

За кандидат-студентите, които завършват средното си образование през текущата година, крайният срок за представяне на дипломите е 5 юли. 

Редовните кандидатстудентски изпити ще се проведат онлайн съгласно предварително обявения график:

01.07.2020 г. – изпит по обща езикова култура;

02.07.2020 г. – тест по математика или тест по общотехническа подготовка;

03.07.2020 г. – изпит по химия.

Документи могат да се подават и в бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ) и Националната асоциация за прием на студенти (НАПС) в страната.

През тази учебна година ФТТ ще приеме над 200 студенти по държавна поръчка за обучение в Образователна квалификационна степен (ОКС) „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“.

В момента започва приемът на документи за ОКС „Бакалавър“, за задочна и редовна форма на обучение, по 7-те специалности:

Автотранспортна и земеделска техника; Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия; Автоматика и компютърни системи; Електротехника; Топло- и газоснабдяване; Индустриално инженерство; Технология на храните.

Завършилите успешно получават професионална квалификация „инженер“ по съответната специалност.

Студентите ни имат възможност да продължат обучението си от ОКС „Бакалавър“ в ОКС „Магистър“ и да завършат като магистър-инженери по 16-те магистърски специалности при нас. Могат да получат и ОНС „доктор“ по акредитираните 8 докторски програми във факултета.

Приемът за ОКС „Магистър“ ще стартира от 31.08. (до 30.09).

Факултет „Техника и технологии“ ще посрещне своите нови студенти в наскоро обновената си сграда. Обучението при нас се провежда от висококвалифициран академичен състав, който много бързо се адаптира и успя да осъществи и осъществява дистанционно обучение в условията на извънредното положение в страната. Залите и лабораториите на факултета са оборудвани със съвременна техника. Преподавателите и студентите разполагат и използват модерни ИКТ–базирани иновативни средства и технологии за обучение.

Чрез сключените договори и програмата Еразъм+ нашите студенти могат да се обучават и в чужбина, имат възможност за работа по национални и международни проекти. Факултетът поддържа тясна връзка с бизнеса и всички специалности, за които се предлага обучение, са едни от най-търсените в момента и професионалната реализация на студентите е една от основните ни цели.

При нас, по време на обучението си нашите възпитаници могат да получат и следдипломна квалификация за: Инструктор за обучение на водачи на МПС; Учител (Педагогическа правоспособност), Проектиране с CAD системи; Дигитални компетентности; Обучение и тестиране за Европейски сертификат за компютърни умения (ECDL) и др.

About the Author :