Факултет “Техника и технологии” в Ямбол домакин на международна научна конференция

Традиционната международна научна конференция “Техника, технологии, образование” – ICTTE 2019, организирана от Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора, тържествено беше открита днес, 16 октомври 2919 г. в Културно-информационен център “Безистен”-Ямбол. Конференцията се провежда ежегодно под това наименование от 2013 год. като тази година е под мотото „55 години висше образование в Ямбол“, отчитайки годишнината от създаването на учебното заведение.

Тазгодишното издание на конференцията е съфинансирано от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и културата и в него ще вземат участие учени от 13 държави от университети от Азербайджан, Бразилия, Индия, Казахстан, Македония, Молдова, Португалия, Румъния, Сърбия, Турция, Украйна и Чехия и от  България – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Национален военен университет „Васил Левски“, Българска академия на науките, Министерство на земеделието и горите, Университет „Асен Златаров“ – Бургас, Технически университет – София, Инженерно-педагогически факултет – Сливен, Университет по хранителни технологии – Пловдив, Селскостопанска академия – София и от други факултети на Тракийски университет.

Присъстващите на форума бяха поздравени с музикални произведения в изпълнение на квартет „Дианополис“ – Ямбол и изпълнение на орган от Радосвета Хъркова.

Гости на откриването на конференцията бяха: г-н Волен Дичев – заместник-областен управител на област Ямбол, проф. дсн Гюрга Михайлова – зам.-ректор по учебната дейност на Тракийски университет, доц. д-р Стефан Рибарски – помощник-ректор на Тракийски университет, проф. д-р Мая Гълъбова, дм – декан на Медицински факултет при Тракийски университет, проф. д-р Веселина Видев – зам.-декан по научната дейност на Стопански факултет при Тракийски университет, Здравко Динев – началник отдел в Регионално управление по образованието – Ямбол, Деница Цонева – управител на Областен информационен център, Стойчо Стойчев – председател на Ямболска търговско-промишлена палата, Даниела Илчева – представител на Ямболска търговско-промишлена палата, Мария Кунчева – директор на Стопанско предприятие „Студентски общежития и столове“ – клон Ямбол, Моника Петрова – директор на Професионална Гимназия по Подемна, Строителна и Транспортна Техника „Н. Й. Вапцаров“, инж. Бистра Костова – зам.-директор на Професионална Гимназия по Подемна, Строителна и Транспортна Техника „Н. Й. Вапцаров“,  Емилия Кремъкова – директор на Професионална техническа гимназия „Иван Райнов“ – Ямбол, Йордан Милков – Езикова гимназия „В. Карагьозов“ – Ямбол, инж. Антоанета Колева – зам.-директор на Професионална Гимназия по текстил и облекло – Сливен, инж. Александър Стойков – управител на „Иваго България“ ООД,  Елина Ангелова – представител на фирма „ИНТЕРАГРИ България“ – АД.

Участниците в конференцията бяха приветствани от доц. д-р Нели Георгиева, декан на Факултета, която подчерта доказания международен престиж и значението на форума за интернационализацията в областта на висшето образование и наука.

Приветствие от името на ректорското ръководство поднесе проф. Гюрга Михайлова, зам.-ректор по учебната дейност на университета. Участниците бяха поздравени и от зам.-областния управител на област Ямбол – Волен Дичев, от проф. д-р Мая Гълъбова, дм – декан на Медицински факултет при Тракийски университет и от проф. Лина Йорданова – зам.-директор на Департамента за информация и повишаване на квалификацията на учителите при Тракийски университет – Стара Загора.

По повод откриването на Международна научна конференция “Техника, технологии, образование” – ICTTE 2019 постъпиха поздравителни адреси от името на: Султанка Петрова – зам.-министър на труда и социалната политика, Деница Цонева – управител на Областен информационен център; проф. Драгомир Янков – директор на Института по инженерна химия при БАН; проф. Коста Бошнаков – председател на Съюза по Автоматика и Информатика „Джон Атанасов“; доц. д-р Димитър Панайотов – декана на Аграрен факултет при Тракийски университет – Стара Загора (ТрУ); проф. д-р Надка Костадинова – декана на Стопански факултет при ТрУ; проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – декан на Департамента за информация и повишаване на квалификацията на учителите при ТрУ.

Пленарната сесия беше открита с доклад на проф. Костадин Костадинов, ръководител на научно направление “Механика на дискретни системи” в Института по механика към БАН, Мениджър “Интелектуална собственост” в Института по полимери към БАН и съветник на министъра на образованието и науката и доц.д-р Владимир Котев от Катедра „Механика на дискретните системи“ в Института по механика – БАН на тема „BioMRA технология за роботи – за микро и нано-био приложения“.

Пленарни доклади изнесоха и проф. Севинч Гюлсечен – директор на Департамента по информатика, Истанбулски университет, Турция на тема „Дигитална трансформация в образованието: активни учащи се“ и проф. Лина Йорданова – зам.-директор на Департамента за информация и повишаване на квалификацията на учителите при Тракийски университет – Стара Загора на тема „Обучение в майсторство – един опит за прилагане“.

На 17 октомври Международна научна конференция “Техника, технологии, образование” – ICTTE 2019 продължава със СПЕЦИАЛНА СЕСИЯ, посветена на 55 години висше образование в Ямбол – “Интернационализацията на висшето образование – двигател за развитието на Ямболския регион и България“ и със заседания по секции. В секциите “Компютърни технологии и приложна математика”, “Образователни технологии”, “Електрическо инженерство, електроника и автоматика“, “Енергетика, енергийна ефективност и архитектура”, “Моден и текстилен дизайн и технологии”, “Хранителна наука и технологии” и “Техника и технологии в машинното, аграрното и транспортното инженерство“ ще бъдат изнесени 105 доклади, представени от над 180 учени, участвали в конференцията. Работата по секции продължава и на 18 октомври.

 

 

About the Author :