„Учи днес и ще успееш утре!”

OLYMPUS DIGITAL CAMERAБМЧК – Ямбол реализира проект „Учи днес и ще успееш утре!” в рамките на Програма «Партньори за социална промяна»,  финансирана от Фондация «Велукс». В периода 29-30 май 2015г. се проведе обучение, дейност от проекта, в него участие взеха деца от Център за настаняване от семеен тип «Слънце» гр. Ямбол и доброволци на БМЧК – Ямбол. По време на обучението участниците имаха възможност да се запознаят със спецификите на дейностите, които младежката организация реализира в различни направления свързани с: Организационно развитие; Здравна просвета, Първа долекарска помощ, Социални дейности, Фондонабиране и др.

л (2) - КопиеОбучителите Даниела Иванова и Стели Джамбазова представиха теми свързани със сексуална култура и възпитание на младежите; психосоциална подкрепа – стрес, емоции, взаимоотношения и първа долекарска помощ. Обучителната програма включваше теоретични и практически упражнения по горепосочените теми. Децата имаха възможност да покажат придобитите уменията по време на обучението свързани с изкуствено дишане и непряк сърдечен масаж върху учебен манекен. В края на обучението участниците попълниха анкета за обратна връзка, от която стана ясно, че темите са изключително актуални и интересни за децата, настанени в социалния център.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAГергана Георгиева, специалист в БЧК – Ямбол закри обучението, поздрави младежите за активното им участие по време на тематичните сесии на обучението и предостави малки подаръци за децата от ЦНСТ – Ямбол. Дейностите по проекта продължават до месец юли 2015 г.

 

About the Author :