Училищна Телерик Академия отвори приема за безплатните си ИТ обучения за ученици в Ямбол

Ямбол, 1 септември 2021 г.

Училищна Телерик Академия наймащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 1ви до 12ти клас, обяви старта на приема за учебната 20212022 година. Покривайки над 95% от областите в България, над 2600 деца и младежи в 112 клас ще имат възможност да вземат участие в 130 школи в 41 населени места. Ученици в 412 клас ще имат възможност да се обучават в една от три безплатни школи по програмиране и дигитални технологии в Ямбол. Кандидатстването е отворено онлайн през сайта на Училищна Телерик
Академия
до 10 октомври и не изисква предишни ИТ познания.
Обученията започват в края на октомври и ще се провеждат до юли 2022 г., а форматът им
(онлайн или присъствен) ще бъде съобразен с препоръките на здравните органи. Програмите
са с продължителност 100 учебни часа и в Ямбол се реализират в сътрудничество с Общински
детски комплекс и с подкрепата на община Ямбол, Хидравлични Елементи и Системи и
„Кешленд БГ“.

Щастливи сме, че чрез школите ни учениците могат да се докоснат до света на технологиите
и да навлязат в него, за да са посвободни при избора си на бъдеща професия и локация, от
която да работят. Целта ни е да им помогнем да са успешни независимо от сферата, в която
изберат да се развиват, защото дигиталните умения са ключови за всяка професия сега и
занапред. Вярваме, че децата на България ще са готови за бъдещето, защото интересът към
програмите ни расте с всяка изминала година и през 20212022 отваряме рекордните 130 школи
в 41 населени места. По този начин все повече ученици от различни населени места ще имат
достъп до безплатно и модерно ИТ обучение“, коментира Петър Шарков, изпълнителен
директор на Училищна Телерик Академия.

Обучение за 812 клас

С практическа насоченост и модерна програма, в „Уеб програмиране“ учениците усвояват
основите на програмирането и се научават да създават собствени интернет страници.

Обучения за 47 клас

Те развиват ключови дигитални умения, като учениците могат да избират между 2 програми:
„Дигитални науки“, където разбират какво стои зад новите технологии и как да ги
управляват;

„Разработка на игри“, в която се научават да програмират докато създават компютърни
игри.

Кандидатстване и приемен тест

От учениците не се изискват предварителни познания по програмиране. Кандидатстването
става онлайн през
сайта на Училищна Телерик Академия и включва тест с 30 логически задачи.
Продължителността му е 45 мин., а учениците трябва да го направят найкъсно до 10 октомври.

Подготовка за професиите на бъдещето

С помощта на интерактивните обучения на Училищна Телерик Академия учениците надграждат
креативността и логическото си мислене, придобиват умения за решаване на проблеми и
ключови дигитални компетенции. Придобитите познания са полезни за всички професии и
сфери на развитие, включително и в един от найперспективните сектори у нас ИТ

След успешно завършване учениците получават сертификат от Училищна Телерик Академия,
а през следващата учебна година могат да продължат обучението си в повисоко ниво или
друга програма.

Училищна Телерик Академия е наймащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 1ви до 12
ти клас в България. Нейната мисия е да подготвя следващите поколения за професиите на
дигиталното бъдеще с интерактивни програми, достъпни за всички ученици.

От създаването ѝ през 2010 г. до днес, тя е обучила над 14 500 деца и младежи на възраст между
7 и 18 г. на програмиране и дигитални науки. Като въоръжава учениците с ключовите дигитални
умения и развива тяхното логическо и креативно мислене, Училищна Телерик Академия им помага
да се трансформират от консуматори на технологиите в техни създатели, търсени професионалисти
и дигитални лидери.

Програмите се организират от Фондация „Телерик Академия“ и се провеждат с подкрепата на

Фондация „Америка за България
, индивидуални и корпоративни дарители и в партньорство с
общини, училища, местни организации, бизнеси и институции, осигуряващи зали за обученията.

About the Author :

Leave a reply