Училище „Св. Паисий Хилендарски“ в с. Скалица с дълголетна история

60579156_379207192684141_166419614668947456_nПреди известно време получих покана за тържествено честване, посветено на 185 години образователно дело и 165 години светско училище в с. Скалица, обл. Ямбол (б. ред. тържественото отбелязване на тези забележителни годишнини се състоя на 22 май т. г.). С истинска гордост и носталгия си спомних за годините, в които учителствах там, а от 1960 до 1963 година бях и директор на това училище. Това бяха повече от 8 години.

Останал съм с впечатление, че в това село е живяло и живее патриотично население, което се отнася с любов към науката и с грижа към училищното 60635438_380212275916966_4173143765579464704_nдело. През цялата дълголетна история на това училище са преминали стотици хора. То е било истинско светилище, което е пръскало светлина и е давало знания на хората. От училището в Скалица след продължаване на своето образование са израснали много инженери, учители, архитекти, агрономи, лекари, видни общественици и др., които достойно са се включили в различните отрасли на народното стопанство и са се ползвали с високо доверие. Тук се е учил и академик Милковски – виден български учен. За обучението и възпитанието на всички тях са се грижели през цялото съществуване на училището стотици учители и много директори, които са отдавали дните си, за да израснат техните възпитаници като достойни граждани на нашата Родина.

През годините 1960-1963, когато аз бях директор на училището, се обучаваха около 400 деца. Тук учеха и децата от с. Кунево, което вече не съществува. Учителският колектив беше млад и се отнасяше с високо чувство на отговорност. По това време тук учителстваха: Станка Димитрова, Николай Шивачев, Димо Христов, Желязко и Гинка Колеви, Паруш и Тонка Парушеви, Кера и Драган Драганови, сем. Елена и Недялко Пеневи, Иван и Денка Димитрови и др. От тогава е изминало много време и някои имена не мога да си спомня и моля да бъда извинен, ако някой съм пропуснал.

По всички специални предмети бяха изградени кабинети в съответствие на тогавашните условия. Закупихме инструменти за духова музика на училището. То беше радиофицирано със специална уредба. Спомням си с каква радост и възторг беше посрещнато съобщението за изпращане на първия човек Космоса Юрий Гагарин.

През 1962 г. тържествено чествахме 130 години от създаването на училището. На тържеството дойдоха много бивши учители и директори. За това допринесе и обявата за тържеството, която се излъчваше в продължение на много време по Националното радио.

Сега училището е средно и в него се учат много ученици от района. И сега тук работи всеотдаен колектив, който отдава сили и опит в обучението и възпитанието на учениците. То  е обогатено с много новости и технически средства.

Поздравявам учениците, учителите и сегашния директор на училището по случай празника и им пожелавам нови върхове в учебно-възпитателния процес.

Да пребъде и да се развива в бъдеще училище „Св. Паисий Хилендарски“ в с. Скалица.

Иван Димитров

бивш директор на училище

„Св. Паисий Хилендарски“ с. Скалица

 

About the Author :