Училище по плуване и превенция на водния травматизъм „Приятели с водата“ на БЧК – Ямбол

 

Ямбол, 07.10.2021 г.

Ямболската червенокръстка организация извършва подбор на деца на възраст между 7 – 11 и 12 – 15 години, за сформиране на две групи от по 12 деца всяка, за обучение в училище по плуване и превенция на водния травматизъм на Областната организация  на БЧК „Приятели с водата”- I-во, II-ро и III-то ниво.

Програмата е с обща продължителност 36 часа и има за цел изграждането на плувни умения и формиране на безопасно поведение във и около водата, за намаляване на риска от водни инциденти сред деца на възраст 7-11 и 12–15 години, чрез включването им в групи за обучение, в три нива, с елементи на надграждане за всяко ниво, по усвояване на основни плувни техники, начини за оказване на помощ и самопомощ при воден инцидент и елементарни способи за оказване на първа помощ при удавяне.

Занятията ще се провеждат два пъти седмично /вторник и четвъртък/, за времето от 15.00ч. до 16.00ч. за първата група и от 16.00ч. до 17.00ч. за втора група, на плувния басейн в ПГ „Васил Левски” в град Ямбол от квалифицирани обучители – треньори и специалист от БЧК-Ямбол.

Предвидено е обучението за I-во ниво да стартира на 19 октомври 2021г. за двете групи, като всички занятия ще се провеждат при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.

При желание и интерес от страна на родителите, Ямболската червенокръстка организация е в готовност да сформира допълнителна група за обучение.

Родители, които желаят да включат деца си, трябва предварително да подадат заявление-декларация за съгласие по образец, предоставена от БЧК-Ямбол.

Обучението се извършва срещу заплащане, като цената покрива всички разходи, в т.ч. таксата за достъп на децата до плувния басейн.

След приключване на обучителната част от всяко обучително ниво, ще се проведе заключително занятие с демонстрации на усвоените  умения. Всички деца ще получат грамоти за успешно преминаване на съответното ниво, сувенири и образователни книжки на тема водна безопасност.

 

За допълнителна информация на адреса на  БЧК в гр. Ямбол, ул. «Димитър Благоев» №1.

Лице за контакт: Добриела Праматарова, специалист в БЧК-Ямбол, 0886 344 250.

About the Author :

Leave a reply