Училище по плуване и превенция на водния травматизъм „Приятели с водата“ на БЧК – Ямбол

 

Ямбол, 02.12.2021 г.

От 30 ноември 2021г., Ямболската червенокръстка организация стартира училище по плуване и превенция на водния травматизъм „Приятели с водата“, насочена към децата на възраст 7 – 11 години.

Обучителната програмата е с обща продължителност 36 часа, разпределени в три нива с елементи на надграждане и има за цел изграждането на плувни умения и формиране на безопасно поведение във и около водата, за намаляване на риска от водни инциденти сред децата.

   Занятията се провеждат два пъти седмично на плувния басейн в ПГ „Васил Левски” в град Ямбол от квалифицирани обучители – треньори и специалист от БЧК-Ямбол при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.

След приключване на обучителната част от всяко обучително ниво, ще се провежда заключително занятие с демонстрации на усвоените  умения. Всички деца ще получат грамоти за успешно преминаване на съответното ниво, сувенири и образователни книжки на тема водна безопасност.

About the Author :

Leave a reply