Училище без насилие и тормоз

WP_20140226_053Под ръководството на училищния координационен съвет за справяне с тормоза в училище, класните ръководители, обществеността и учениците от ОУ „Христо Ботев”, село Ботево направиха постоянен кът под наслов „Училище без насилие и тормоз”. Учениците, заедно с членове на координационен съвет за справяне с тормоза в училище, създадоха постер на когото изобразиха преобразяването на  вдигната в юмрук ръка в приятелски поздрав. Учениците призоваха за търпение и добронамереност за преодоляване на трудности при общуване, за да цари в училището приятелство, отзивчивост и взаимопомощ. В класните стаи са окачени правилата на класа, правата и задълженията на учениците. В часа на класния ръководител се провеждат беседи и анкети, свързани с темата за насилието в училищата. Заинтригувани от беседите и разговорите с учителите, учениците решиха че и в тяхното училище ще се отбележи: „Ден на розовата фланелка”. Ден на антинасилието, пропагандиращ ненасилието и толерантността. Това е международен ден, започващ от Канада от едно училище, в което един ученик ,след като отишъл един ден на училище с розова фланелка, понесъл тормоз и обиди от свои съученици, но негови приятели не могли да се примирят с това. Купуват 50 розови фланелки и ги раздават на съученици с помощта на социалните мрежи. Фланелките не стигнали и от там започва всичко. „Ден на розовата фланелка” става популярен и в Америка и от там в Европа. В България около 50 училища честват този ден. На 26.02.2014 г. се отбеляза в училището ни със стихотворения, кратък разказ за историята на събитието и песни за приятелство, доброта и любовта. Песните на децата огласиха целия площад. Ботевските ученици се обявиха в подкрепа на инициативата и взеха решение всеки петък от 13.30 до 14.30 с песни и танци да премахнат насилието и тормоза в училището. За свой химн избраха песента: „Вълшебните думи” текст Татяна Йотова и музика на Хайгашот Агасян. Учители, родители и общественост горещо подкрепят решението на учениците и всички ще вземат активно участие в инициативата.

С. Ковачева, Р. Стоянова, М. Контаки

About the Author :