Училищен празник по повод Димитровден

IMGP6078На 25 октомври 2017 година, в навечерието на празника на град Болярово, Димитровден, в СУ „Доктор Петър Берон“ взеха участие в седмичната празнична програма със свои дейности. Те бяха подготвени по дейност 4 („Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда“; т.2. Организиране и провеждане на тематични дни за представяне на бита, кухнята, празниците и културата на различните етноси“) по проект „Заедно да учим и творим”.

IMGP6079Гости на училищния празник с тематична насоченост към обичаите, свързани с празника Димитровден, бяха Мария Чанева (секретар на община Болярово), София Минева (председател на Общинското училищно настоятелство и ръководител на проекта), Златина Николова (общински съветник и координатор по проекта) и новият здравен медиатор на община Болярово Ана Николова.

IMGP6085Празникът откри директорът на училището Васил Гаджуров, който запозна учениците с повода за училищния празник – Денят на град Болярово, Димитровден. После водещите – ученичките Анелия Кацарова и Димитринка Иванова разказаха на присъстващите житието на свети Димитър и легендите, свързани с него. Как се празнува и какви са обичаите и наричанията в този ден.

 

IMGP6091А самият празник и как са го отбелязвали традиционно в българските семейства, пресъздадоха пред публиката учениците, участници в различни клубове и ателиета по проекта.

В празника се включиха и най-малките – учениците от начален етап на обучение. Тяхната игрива ръченица предизвика заслужени аплодисменти.

IMGP6105В края на тържеството, секретарят на общината и председател на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Мария Чанева награди авторите на най-добрите рисунки от конкурса по повод празника на град Болярово на тема „Моят роден град“. Красивите рисунки, пресъздаващи различни пейзажи от град Болярово са изложени във фоайето на НЧ „Възраждане – 1912 г.“ – град Болярово. Ето и техните имена: Дани Асенов (3. клас), Стелиян Николов (3 клас), Надя Иванова (4. клас), Анджело Митов (4. клас), Ивайло Георгиев (4 клас), Стилиян Иванов (4 клас), Анастасия Атанасова (4 клас), Катя Гочева (5 клас), Мария Кирилова (5 клас), Митко Николов (5 клас), Ивон Тодорова (5 клас), Даниела Карабалиева (5 клас), Павел Николов (5 клас), Георги Величков (5 клас), Сийка Желязкова (6 клас), Радимир Палов (6 клас), Иван Иванов (8 клас), Веселина Иванова (9 клас), Мирослав Бонев (10 клас), Стоянка Стоянова (11 клас).

IMGP6126 IMGP6142

About the Author :