Ученически практики в Икономическа гимназия „ Г. С. Раковски”

10268156_689014974472853_822458113_nИ тази година Професионална гимназия по икономика „Г.С.Раковски” – гр.Ямбол участва в проект „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”. Мотивът за участие на гимназията в проекта  е младите хора да се усъвършенстват, да постигнат високи нива на заетост в бъдеще, да повишат производителността си и разбира се да бъдат по-креативни и предприемчиви.

 

 

 

967653_689014987806185_663236428_nКато професионална гимназия, която активно работи по настоящия проект, ние успешно развиваме партньорство с работодателите от местния бизнес и включваме не само учениците си в реално практическо обучение, но правим съпричастни и техните семейства и подпомагаме развитието на бъдещите средни икономически кадри.

Нашите ученици са разпределени да практикуват в над 30 фирми на територията на област Ямбол, а участниците в проекта са учениците от 10-ти, 11-ти и 12-ти клас.

• Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез:

1. Създаване на възможности за провеждане на практика в реална работна среда.

10147921_616078588468111_1954521905_o2. Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.

3. Подобряване връзката между Професионалното образование и обучение и потребностите на променящия се пазар на труда.

4. Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.

5. Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.

10437240_473152482830234_1452131188_n6. Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.

Основни дейности по проекта

Дейност 1: Данни, анализи и публичност на модерното практическо обучение за ученици от системата на ПОО

Дейност 2: Установяване на устойчив механизъм за сътрудничество между системата на ПОО и българския бизнес за осигуряване на практическо обучение на ученици от системата на ПОО

Дейност 3: Подготовка на успешно практическо обучение и изграждане на секторни мрежи от учители и наставници за практическо обучение

Дейност 4: Провеждане на практическо обучение на ученици от системата на ПОО и удостоверяване на резултатите от него за индивидуалните участници ученици

Екипът на проект „Ученически практики“ – ПГИ „Г.С.Раковски“ гр.Ямбол

About the Author :