Ученици посетиха сервизния център на Овергаз

SAM_2434Ямбол, 23.11.2017 г.

Седмокласници от училище „Николай Петрини“ днес гостуваха в сервизния център на Овергаз в Ямбол. Посещението им е част от инициативата „Европейска седмица на професионалните умения“, която се провежда за втори път. Целта е да подтикне младежите към качествено професионално образование и обучение. Те бяха посрещнати от Янчо Иванов, експерт в сервизния център и запознати с професиите на инсталатора и инженера в енергийния сектор.

Най-напред  специалистът запозна учениците за какво се използва природният газ в бита– най-вече за отопление, но и за топла вода, и за готвене, а в промишлеността – и като суровина. Експертът подробно обясни всичко онова, което се прави, за да бъде природният газ безопасен. Той е без мирис и цвят, SAM_2425затова на входа на Ямбол нарочно е умирисван, за да бъде разпознаваем. На входа на града налягането е твърде високо, след това то се намалява над 10-15 пъти, става по-безопасно и газа се транспортира по много здрави полиетиленови газови тръби с висока плътност. Децата видяха устройството, с което преди подаване на газа към жилищните сгради налягането се намалява още веднъж и така то става напълно безопасно за хората.

Специалистът запозна учениците как се транспортира, регулира и измерва природният газ. Обясни им, че работата на специалистите в Овергаз е да поддържат газопроводите, съоръженията, уредите за измерване, както и регулаторите за налягане да работят с правилните настройки така, че газът да стига напълно безопасно до крайния клиент. Другата им дейност е да се загазяват нови обекти, други да се спират, да се преправят, когато има необходимост от промяна. Янчо Иванов обясни на учениците, че ако решат да продължат обучението си в паралелката газова техника на ПТГ „Иван Райнов“, след първите две години в продължение на три години три пъти седмично ще идват във фирмата, с тях ще бъдат сключени трудови договори – те ще получават заплащане за времето, през което са стажанти, както е според т. нар. дуално обучение. Така те едновременно ще учат и работят и ще завършат образованието си не само с диплома, но ще имат вече и стаж, и научена професия, която биха могли да упражняват.

Накрая учениците попълниха специално подготвени анкети, домакините бяха приготвили за тях и почерпка.

SAM_2429 SAM_2431

About the Author :