Ученици от ПГЗ “Христо Ботев” бяха на двуседмична практика в Португалия

60005702_2363390890387760_6082892229192450048_nПоредната група ученици от Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев” гр. Ямбол се завърна от двуседмична учебна практика в гр. Брага, Португалия. Осъществяването  на практическите занимания е в изпълнение на проект от европейската програма „Еразъм +”-  „Практическо развитие на земеделието” с  ключова дейност „Мобилност на обучаеми лица”.

По време на престоя си в португалския град учениците от специалностите „Механизация на селското стопанство”, „Производител на селскостопанска продукция” и „Агроекология”  бяха разпределени в екипи по 2-ма или 3-ма в различни сервизи за ремонт, поддръжка и диагностика на автомобилна и селскостопанска техника, както и в земеделски стопанства. Бъдещите професионалисти в сферата на земеделието имаха възможността да упражняват наученото в учебните часове по професионална подготовка в реална работна среда.

60175856_2363391470387702_8830636598061170688_nВъзпитаниците на гимназията показаха отлични умения, трудолюбие и сериозно отношение към работния процес. Освен че затвърдиха на практика своите знания и  компетентности, те придобиха и нови такива. Проведоха практическите занятия, работейки с техника от най-ново поколение, следвайки стриктно наставленията на служителите в сервизите, които с търпение и грижа им обясняваха  новостите  и представяха  иновативни методи за диагностика и ремонт.

В първите дни от практическото обучение на младите техници от ПГЗ „Христо Ботев”  се възлагаха по-леки задачи – разглобяване на машинни части и почистване на земеделска техника, Постепенно трудността на поставените им задачи  се повишаваше, а успоредно с това нарастваха добрите впечатления у домакините. Изключително доволни от демонстрираните знания, умения и компетенции някои от собствениците на сервизи са отправили предложения за работа на няколко от учениците след дипломирането им,  което е доказателство, че професионалното образование в земеделската гимназия е на европейско ниво.

60242521_2363390823721100_4171463960920326144_nУчениците от специалностите „Производител на селскостопанска продукция” и „Агроекология” практикуваха бъдещите си професии във ферми за плодове и зеленчуци. Съобразно сезоновата специфика практическите им занимания бяха свързани с грижа за площи, засадени с аспержи и култивирани горски плодове, с обработка на терените, изследване на почвите  и др.

Освен практическата насоченост на проекта, учениците участваха и в друг аспект от мобилността – опознаване на културното и историческо наследство на страната домакин – Португалия. Участници в Проекта имаха възможността да  посетят столицата Лисабон, гр. Порто и гр. Фатима.

60318926_2363391380387711_7862929330391744512_nГрупи от близо 10 европейски държави реализираха едновременно дейности по проекти от програма “Еразъм+”, което даде възможност групата да се запознае и общува с ученици и учители от Словения, Полша, Гърция, Турция, Унгария, Чехия, Литва, Ирландия и други.  Обменихме опит и добри практики, създадохме приятелства, които ще поддържаме благодарение на социалните мрежи. По този начин всички ние научихме повече за различните страни и тяхната култура, което е и една от целите на Програма Еразъм+.

Преживявания и емоциите по време на пътуването и практиката, екскурзиите,  запознанствата с ученици от цяла Европа, общуването с домакините, ще останат като прекрасен  спомен наред с всичко научено за съвременните аспекти в земеделието.

60354990_944892189188055_1722905162760060928_n

About the Author :

Leave a reply