Ученици от ГПЧЕ гостуваха на Областния информационен център

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПоради големия интерес от страна на учители и ученици, на 13.10.15 г. Областен информационен център-Ямбол, проведе втората за тази година информационна среща с дванадесетокласници от Гимназия с преподаване на чужди езици „Васил Карагьозов“ град Ямбол на тема: „Програмен период 2014-2020“.

Деница Цонева, управител  на ОИЦ-Ямбол запозна младите хора с дейностите,  които мрежата от 28 информационни центъра изпълняват и актуална информация за всички програми, действащи през програмен период 2014-2020 г., финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове / ЕСИФ/. В края на срещата беше представен филм с добри практики от изпълнени проекти по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г., чрез който учениците се запознаха с реализираните проекти и тяхното отражение върху икономическия и социалния живот в област Ямбол.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

About the Author :