Учениците от Роза най-добри по волейбол

1На 16 декември 2016 г., от 09.30 часа, във физкултурния салон на Основно училище „Васил Левски”, с. Тенево, се проведоха общинските ученически спортни игри по волейбол.

Игрите са включени в Общинския спортен календар на община „Тунджа” и са етап от Националния спортен календар на МОН за 2016/2017 учебна година.

В състезанието взеха участие общо 10 отбора от основните училища в селата Роза, Кукорево, Бояджик и Тенево. Отборите бяха  разпределени в две възрастови групи:

І група – ученици от V – VІІ клас;

ІІ група – ученици от VІІІ – X клас.

След оспорваните срещи, се получи следното класиране в отделните възрастови групи:

Момчета V – VІІ клас:

І-во място – ОУ “Св. Паисий Хилендарски”, с. Роза;

2ІІ-ро място – ОУ „Васил Левски”, с. Тенево;

ІІІ-то място – ОУ „Христо Ботев”, с. Кукорево.

Момчета VІІІ – Xклас:

І-во място –  ОУ “Св. Паисий Хилендарски”, с. Роза;

ІІ-ро място – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бояджик;

ІІІ-то място – ОУ „Христо Ботев”, с. Кукорево;

IV-то място – ОУ „Васил Левски”, с. Тенево.

Момичета V – VІІ клас:

 

3І-во място – ОУ “Св. Паисий Хилендарски”, с. Роза;

ІІ-ро място – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бояджик.

Момичета VIIIX клас:

І-во място – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бояджик.

Наградите за отборите бяха осигурени от община „Тунджа“. В областния кръг на ученическите спортни игри по волейбол, общината ще бъде представена от отборите, заели първите места в отделните възрастови групи.

4 5 6

 

About the Author :

Leave a reply