Учениците от ОУ „Стефан Караджа“ посрещнаха ромската Нова година

Picture 054На 24 януари учениците от ОУ „Стефан Караджа“ отпразнуваха ромската Нова година „Банго Васил“. Това стана възможно благодарение на участието на училището в проект „Заедно да учим и творим“ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ договор № BG05:2OP001-3=002-0063-C01. Празникът Банго Васил е предвиден в Дейност 4 „Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интернационална мултикултурна среда“, т.2 Организиране и провеждане на тематични дни за представяне на бита, кухнята, празниците и културата на различните етноси.

Picture 066Учителите отговорни за провеждането на този празник бяха  Дянка Андонова, Венета Радева, Мария Драганова, Димитър Дичев и Кръстина Пехливанова. Екипът се бе постарал празника да обхване показването на ромските традиции по един интересен за децата начин, да има забавления и игри. Отбелязването на ромската Нова година протече според изработения сценарии и включваше пресъздаване на обичая Василица, при което всички ученици и присъстващи родители станаха свидетели на правенето на баница и питка, посрещането на сурвакари и Банго Васил. Разказаха се легенди за ромите и Банго Васил. Последва ромки танц и конкурс „Мис ромка“. Естествено празника завърши и с няколко народни хора.

За всички ученици беше осигурена храна (кетъринг по линия на проекта).

Picture 078 Picture 098 Picture 109

 

 www.eufunds.bg

 

About the Author :

Leave a reply