Учениците на ПМГ „Атанас Радев“ с успех много добър 5,14 от матурите и с 14 пълни шестици

Ямбол,16.06.2020 г.

С много удовлетворяващи и стабилни резултати от държавните зрелостни изпити се поздравяват учениците и техните учители от ПМГ „Атанас Радев“- Ямбол тази година, въпреки дистанционното обучение в условията на коронавирус през последните дни и месеци. Средният успех на абитуриентите от изпитите е мн. добър 5,14, като 77 от оценките по различните предмети са отлични, а 14 от тях са пълни шестици. Две ученички са постигнали абсолютния връх – те имат 6,00 и на двете матури. Това са Деляна Райкова с втора матура по математика и Мариела Янева с втора матура по английски език. Средният успех на тазгодишните 12-класници от ПМГ „Атанас Радев“ е по-висок от миналогодишния, когато той е мн. добър 5,06. През последните пет години най-висок е бил успехът на випуска, завършил през 2015 г. – мн. добър 5,38.

На задължителната матура по български език и литература са се явили 85 ученици от ПМГ „Ат. Радев“, средният общ успех е мн. добър 5,08. Постигнати са три пълни шестици. Средният резултат е по-висок от миналогодишния, когато е бил мн. добър 4,91.

Резултатите от втората матура също са впечатляващи. Най-много ученици – 34, са се явили по английски език – средният успех е отл. 5,51, пълните шестици са 5. На изпит по математика са се явили 30 ученици, средният успех е мн. добър 4,95, има 5 пълни шестици. Другите по-масово избрани предмети са: философия – 8 ученика, среден успех мн. добър 5,24; биология – също 8 явили се, среден резултат – мн. добър 4,78.

About the Author :