Участие в състезание по бедствена готовност за възрастни хора

1Българският Червен кръст организира състезание по бедствена готовност за възрастни хора, което се проведе в НУЛЦ на БЧК, с. Лозен по повод Международния ден на възрастните хора. Инициативата се провежда в рамките на проекта „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права“. ОС на БЧК – Ямбол участва в състезанието с отбор, в състав: Кръстина Казакова, Мария Димитрова, Кръстина Тихова и Таня Джелебова. Ръководител на отбора бе Костадин Атанасов. В надпреварата се включиха 14 отбора от цялата страна, отборът от Ямбол се класира на 7-мо място. Състезателите са на възраст над 60 години и бяха обучени в оказването на първа долекарска помощ, психо-социална подкрепа и реакции при бедствия. По време на състезанието възрастните хора имаха възможност да покажат практически умения при оказване на първа помощ и се справиха с травми от спортни и битови инциденти, както и оказваха психологическа подкрепа на пострадали при наводнение. Освен практическите пунктове, възрастните хора демонстрираха добри знания и на пунктовете за теоретични знания, свързани с права на възрастните хора и нормативни документи. Всички участници в състезанието получиха грамоти за участие и награди.

                                                                                                                                                   Областен Секретариат на БЧК – Ямбол

About the Author :