УТВЪРДЕНИ ВРЕМЕННИ КМЕТОВЕ

DSC05688На своето септемврийско заседание ОбС Стралджа утвърди предложението на председателя Атанаска Кабакова за временно изпълняващите длъжността кмет на общината и кметове на селата.
След дълги колебания, желание за разясняване на закона, гласувани почивки и разговори в групите съветници, с 9 гласа „за” и 8 „въздържал се”, ОбС избра за временно изпълняващ длъжността кмет на община Стралджа Иван Михайлов Иванов, зам.кмет на общината, за срок до полагане клетва на новоизбрания кмет. Със същото мнозинство бяха приети предложенията за временно изпълняващи длъжността кмет на селата Каменец – Станка Петрова Иванова, на Иречеково – Динка Дончева Йорданова, на Войника – Иван Куртев Атанасов, на Воденичане – Виолета Костадинова Мирчева. 10 съветници подкрепиха предложението на г-жа Кабакова за Лозенец, където временно изпълняващ длъжността кмет ще бъде Иванка Митева Събева. След постъпило предложение от страна на съветник за временно изпълняващ длъжността кмет на Зимница бе утвърден Никола Тенев.

About the Author :