Успешно приключва изпълнението на проекта, създал по-шарен свят за децата на Болярово

IMG_6071На 29.11.2018 г. от 11,30 часа в залата на община Болярово ще се проведе заключителната пресконференция по проект „Децата на Болярово – успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината“. През периода 22.10.2016 г. – 22.12.2018 г. се изпълниха поредица от дейности, насочени към подпомагане на включването на децата от ромски произход в системата на ранното обучение.

Закупи се оборудване за учебни цели, униформи за децата, костюми на приказни герои, уреди и пособия за спортни дейности, за кабинета по безопасност на движението и др.  Организираха се и се проведоха екскурзии и посещения на зоологическата градина в град Стара Загора, природния музей в град Малко Търново и куклен театър в град Ямбол.

Сформираха се четири групи за допълнителна подготовка по български език, които обхванаха децата от ромски произход от всички филиали. Шест клуба дадоха възможност на децата да изявят своите способности, да разкрият удовлетворението от това да твориш. Празниците на община Болярово бяха по-цветни и топли заради участието на възпитаниците на клубовете „Фолклор и традиции“, „ Детски театър“, „Спорт и развлечение за малките деца“, „“Аз рисувам и конструирам“, „ Приятели на природата“, „Безопасност на движението“.

Проектът се финансира от Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСИФ.

About the Author :