Успешно завършил проект

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 04.03.2015г. в БЧК – Ямбол се проведе работна среща по проект „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права”. В срещата участваха г-н Костадин Атанасов, председател на „Общински съюз на пенсионера 2004” – гр. Ямбол; инж. Митко Филипов, директор на секретариата на ОС на БЧК – Ямбол и Гергана Георгиева, щатен специалист в секретариата на ОС на БЧК – Ямбол. Целта на срещата бе отчитане на съвместните реализирани дейности по проекта с пенсионерските клубове от град Ямбол. Участниците в срещата заявиха готовност да продължат да работят съвместно с БЧК – Ямбол в полза на възрастните хора, без значение , че проектът приключи в края на 2014г. Дискутираха се примерни инициативи за бъдеща работа свързани с отбелязването на 1 октомври – Международен ден на възрастните хора; 29 април – Европейски ден на солидарността между поколенията; 5 декември – Ден на доброволеца и др.

???????????????????????????????Г-н Костадин Атанасов връчи благодарствени грамоти на културно масовиците на пенсионерските клубове за активно участие в дейностите на проект „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права”, грамотите бяха изготвени от ОС на БЧК – Ямбол.  Г- н Атанасов изрази готовност за съвместна работа, като представител на ръководството на пенсионерските клубове от една страна, а от друга сподели личния си опит, като част от целевата група на проекта, който БЧК – Ямбол реализира в момента, в заключение добави, че е уверен, че ще продължи доброто партньорството, което  до момента съществува с Ямболската червенокръстка организация.

Инж. Митко Филипов благодари на възрастните хора за съвместната работа по проекта и изрази подкрепата си за бъдещи съвместни дейности с клубовете на пенсионера в гр. Ямбол.

About the Author :