Успешен търг в „Тунджа“

DSC0054430 046 лева са очакваните постъпления от годишен наем от проведените на 21 август публични търгове с явно наддаване в община „Тунджа“.

При засилен интерес премина търгът за отдаване под наем на орехови насаждения. При начална тръжна цена 5 000 лв. годишен наем за имота в местността „Тракийски дупки“ в землището на с. Генерал Инзово, цената достигна 8 900 лв. наем за година. Наемът за ореховите насаждения в местността „Кайлийска гора“ край Ген. Инзово от 3 200 лв. достигна до 6 000 лв. годишно.

Очакваните годишни постъпления от отдадените под наем пет язовира са 15 070 лв. За три от предложените на търга за предоставяне под наем осем язовира не се явиха кандидати, поради което ще бъде проведен нов търг.

Един кандидат се яви за помещение в с. Безмер с площ от 48 кв.м. Същото беше отдадено при месечен наем от 76 лв.

Продадени бяха необработваема земя с площ от 0,902 дка в землището на с. Голям манастир и дворно място от 925 дка в с. Козарево за общо 3 570 лв.

На търга за отдаване под наем на помещение в с. Стара река не се явиха кандидати. Имотът ще бъде предложен на нов търг.

About the Author :