Успешен търг в “Тунджа”

tundja 2Още 54 118 лева се очакват да постъпят в община „Тунджа“ след проведените на 30.03.2016 г. публични търгове.

Продадени бяха пет общински имота – два общински имота в землището на с. Симеоново, представляващи дворни места с обща площ 3 755 кв.м., които се продадоха на обща стойност от 14 218,00 лв; масивна едноетажна сграда на застроена площ от 230 кв.м., заедно с дворното място, в което е построена в с. Кукорево. Имотът  бе продаден за 20 685,00 лв.; общински терен, представляващ друг жилищен терен в регулацията на село Симеоново, с площ 1 751 дка, който се продаде за 5 955,00 лв.; масивна сграда в землището на с. Калчево, на застроена площ 88,88 кв.м., заедно с дворното място, в което е построена. Тя бе продадена за 12 000,00 лв.

На търга за отдаване под аренда за срок от 30 /тридесет/ години, бяха отдадени 39,400 дка земеделски земи в землището на село Чарган.

Съгласно нормативната уредба, предстои в 7-дневен срок кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев да издаде съответните заповеди на спечелилите търговете и да бъдат сключени договори с тях.

 

About the Author :