Успешен одит

STRНа 26 август 2015 г. екип одитори на DNV-GL проведе външен контролен одит на Системата за управление на качеството на община Стралджа.
Одитът започна с встъпителна среща с екипа по качеството, която откри кметът на общината  Митко Андонов. Той изрази своята увереност, че одитът ще потвърди спазването на Стандарта ISO 9001:2008, който общината защити през 2007 г.
Одитът продължи със същинската работа – проверка по структурни звена. Проверени бяха: ангажименти на ръководството, политика по качеството, цели, отчетност, удовлетвореност на клиентите, контрол на документацията, сигнали, гражданско състояние, доставчици, общинска собственост, управление на територията и др.
В 16.30 ч. при кмета на общината се състоя заключителната среща, на която одиторите изказаха своите впечатления от общината и администрацията и най-важното: уведомиха кмета на общината, че одитът приключва с доклад, който предлага Сертификатът да бъде потвърден за още 1 година.
Митко Андонов благодари на екипа по качеството, а чрез неговите членове и на всички служители за отговорната и качествена работа, довела до потвърждаване

About the Author :