Успехи в трудни условия

DSC07251AСпад на регистрираните  престъпления с 27,63 % отчете РУ ”Полиция” – Стралджа за изминалата 2013 г., която се определя като една от тежките години за общината по отношение на престъпността. През този период се наложи  РУ ”Полиция”  да работи с намален състав поради командировки на служители както към операции на столична полиция, така и в помощ  за охраняване на южната граница. Йордан Йорданов,  нач. на РУ ”Полиция” – Стралджа представи своя отчет пред целия състав на управлението и  гостите комисар Георги Георгиев, зам.-директор на ОД МВР Ямбол и Иван Георгиев, зам.-кмет на общината.
Прави впечатление, че отново най-сериозен дял се пада на кражбите в района, 80 на сто от които са извършени от представители на ромското население.  Според Йордан Йорданов  причините за извършването на този род престъпления се коренят в съсредоточаването на компактни групи ромско население в общинския център и в някой от селата, наличието на множество  изоставени и безконтролни къщи и дворове, както и не малкото самотноживеещи възрастни хора.  Регистрираните престъпления са намалели с 27,63%. От 154 през 2012 г. през 2013 г. са регистрирани 114  като разкриваемостта  е увеличена от 59 % на 64 %. Не е без значение и фактът, че на територията на общината са проведени 41 специализирани полицейски операции.
Престъпленията с неизвестен автор са 43, а тежките престъпления – 9 срещу 11 за предходната година. Сред криминалните престъпления се запазва тенденцията за най-голям брой кражби – 53 през 2013 г., което е половината от всички престъпления в общината. От тях са разкрити 25.  През  2012 г. този род престъпления са били 83. Според отчета разкритите домови кражби от минали години са 12.  От регистрираните 3 кражби от магазини няма нито една разкрита засега. За периода  29 престъпления в общината се определят като общоопасни, от тях 26 са разкрити. Икономическа полиция е работила върху 9 престъпления. С широк обществен отзвук са разкритите 5 телефонни измами, въоръжен грабеж в Палаузово, кражба на 48 пчелни кошера в Стралджа и въоръжен грабеж в Маленово.
Комисар Георгиев, който също определи 2013 като изключително натоварена година,  изрази благодарност към състава в Стралджа, който е съумял добре да изпълни поставените задачи. Той обърна внимание на това, че очакванията на обществото от полицията ще продължават да се повишават, което налага и нови отговорности. Според комисар Георгиев на територията на община Стралджа са извършени най-много специализирани полицейски операции, сериозно е вниманието за опазване на селскостопанската продукция и като цяло за опазване имуществото на гражданите. Разбира се, има още много какво да се желае. Но екипът в Стралджа работи добре. Това мнение поддържа и г-н Георгиев, зам.-кмет, който от името на кмета Митко Андонов поздрави полицаите, благодари за сериозната и отговорна работа с уверението, че общинското ръководство ще продължава да оказва помощ и съдействие за осигуряване спокойствието и реда в общината.

Надя Жечева

About the Author :