Услугите “Личен асистент” и „ Домашен помощник” продължават до края на годината

Tundja3След приключване на проект „Център за услуги в домашна среда“ по схема „Независим живот“, от 01.09.2017 г. в Община “Тунджа“  продължава предоставянето на услуги в домашна среда „личен асистент“ и „домашен помощник“ за лицата и семействата със затруднения в организация на домашния бит вследствие на увреждания или хронични здравословни проблеми.

От началото на месец септември грижа в домашна среда е осигурена за 127 потребители от 49 лични асистента и домашни помощника.

Средствата за прилагане на тази мярка за устойчивост са осигурени по Постановление на Министерски съвет  № 137 от 05.07.2017 г., чрез Агенция за социално подпомагане.

В тази връзка на 18 август 2017г. Община „Тунджа“ подписа Споразумение за финансиране, с което до 31.12.2017 г. ще бъдат осигурени работните заплати на личните асистенти и домашните помощници.

Общият размер на очакваното финансиране до края на календарната година е в размер до 111 352.00 лв.

About the Author :