Ускорен курс за обучение на водни спасители в Националния учебен център на БЧК в град Созопол

Ямбол, 14.05.2021 г.

БЧК – Ямбол организира ускорен курс за обучение от следните квалификационни степени: „Воден спасител на плувен басейн и водни паркове”, „Воден спасител на открити водни площи и море” – надграждащ и „Воден спасител на открити водни площи и   море” – директен.

Обучението на кандидатите за водни спасители ще бъде интензивно, всеки ден, като общата продължителност е до 14 дни от датата на приемния изпит.

Приемният изпит ще се проведе на 25 май 2021г. /вторник/, от 11.00 часа на общинския плувен басейн в град Созопол.           

Кандидатите за постъпване в курс, трябва да се явят в 10.30ч. в Националния учебен център на БЧК – Созопол, да разполагат с полица от сключена застраховка „Злополука“, медицинско свидетелство за това, че са годни за включване в курс за обучение на водни спасители и да са в готовност да покрият изпитните нормативи за избраната от квалификационна степен.

Финансови условия:

 • За курс „Воден спасител на плувен басейн и водни паркове” – 329. 00лв., включваща

разходите за обучение, учебно помагало, учебна зала и обучаващ екип.

 • За курс „Воден спасител на открити водни площи и море /надграждащ/ – 195. 00лв.,

включваща разходите за обучение, учебно помагало, учебна зала и обучаващ екип. Кандидатите за курс  “Воден спасител на открити водни площи и море” – надграждащ трябва да са завършили успешно курс за ”Воден спасител на плувни басейни и водни паркове” и от датата на завършване, в срок до 18 месеца,  могат да се включат в надграждащ курс.

 •  За открити водни площи и море /директен/ – 417. 00лв., включваща разходите за

обучение, учебно помагало, учебна зала и обучаващ екип.

Входа за достъп до плувния басейн, място на пребиваване за целия период на обучението, както и разходите по престоя са за сметка на кандидатите.

Изисквания:

За басейн:

 1. Да са навършили 17 години;
 2. Да подадат заявление по образец до Директора на БЧК – Ямбол за включване в курс и Декларация за родителско съгласие по образец в случаите, когато не са навършили 18 години;
 3. Да положат успешно приемните изпитни изисквания:
 • 50 м. свободен стил / на гърди / за 55 сек.
 • 25 м. бруст / без време /

За открити водни площи и море /надграждащ и директен/:

 1. Да са навършили 17 години;
 2. Да подадат заявление по образец до Директора на БЧК – Ямбол за включване в курс и Декларация за родителско съгласие по образец в случаите, когато не са навършили 18 години;
 1. Да положат успешно приемните изпитни изисквания:
 • 100 м. свободен стил / на гърди / за 1,50 мин.
 • 25 м. бруст / без време /

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

инж. Митко Филипов, Директор на Секретариата на Обл.С на БЧК-Ямбол, тел.: 0889 797 927, e-mail: [email protected]

Добриела Праматарова, специалист „ВСС” в БЧК-Ямбол, тел.: 0886 344 250, e-mail: [email protected]

Васил Загорчев, инструктор по Водно спасяване, тел. 0889 219397, e-mail: [email protected]

About the Author :

Leave a reply