Урок по родолюбие

IMG_20141020_124847[1]На 20.10.2014 год., учениците от 4 и 5 клас, влючени в III и IV полуинтернатни групи при Основно училище „Васил Левски“ с. Тенево, които работят по Проект BG051РО001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, посетиха Читалище „Просвета 1910“ като взеха участие в изнесения „урок по родолюбие“. Възпитаниците с интерес изслушаха беседата за поминъка и традициите на жителите на село Тенево.  Разгледаха етнографската изложба на старинните предмети и облекла. Всички останаха удовлетворени от наученото за историята на селото.

Даниела Пенева

About the Author :