Урок по родолюбие в Златари и Бояджик

OLYMPUS DIGITAL CAMERAУроци по родолюбие в памет на Левски организира народно читалище „Джон Атанасов“, с. Бояджик с деца и жители на селата Златари и Бояджик.

В богата презентация за делото на безсмъртния Апостол на Свободата беше представено детството на Васил Иванов Кунчев, ръкополагането му за дякон, революционната дейност в Сърбия и Румъния. Участниците в уроците с вълнение проследиха апостолската мисия на Левски в изграждането на Вътрешната революционна организация в България с мрежа от комитети в страната.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСъс затаен дъх първокласниците слушаха за проявената храброст и ловкост по време на сраженията с турците за белградската крепост, когато Васил Кунчев получава името Левски (а може би заради „лъвския“ скок по време на военни упражнения?).

Тъга и сълзи в очите имаше, когато прозвуча разказа за неговото залавяне от турците и обесването му в студения и зловещ ден – 19 февруари 1873 година.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAТогава прозвучаха песни и стихове за великия син на Майка България, изпълнени от малките и големи жители на двете села. Прозвучаха и неговите завети, които, докато я има България, ще се помнят и предават на поколенията.

Поклон пред делото ти, Апостоле на Свободата!

Нели Хаджиева, секретар на читалище „Джон Атанасов“ – Бояджик

About the Author :