Урок на отворени врати „Твоят час“

indexindex

IMG_20161220_090941

На 20.12.2016 г. групата за подготовка за НВО на учениците от четвърти клас от ОУ „Хр.Ботев“,с.Ботево, общ.Тунджа„Уча и се забавлявам“ с ръководител г-жа Донка Георгиева гостуваха в мултимедийния кабинет на НЧ „Хр.Ботев-1928 г.“. Там се проведе интерактивен урок на тема  „В приказния свят на Дядо Коледа“ по проект „Твоят час“ BG 05M20P01-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“ по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г.

IMG_20161220_092035 IMG_20161220_092406Урокът бе изнесен от  г-жа Мима Контаки – родител и председател на съвета за обществен мониторинг  „Твоят час“. Участваха и родители на учениците.  Гости на изявата бяха директорът на ОУ „Хр.Ботев“  г-жа Тинка Иванова и работник – библиотека г-жа Живка Танева.

Родителите представиха интересна презентация по темата. Учениците активно участваха в урока. Споделиха  как празнуват Коледа в къщи, какви са желанията и очакванията им за предстоящият празник. Всяко дете бе подготвило стихче за гостите, което прочете и им подари. Като награда за положения труд учениците получиха от  ръководството на Читалището лакомства и пожелания за Весела Коледа.

 Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

About the Author :

Leave a reply