Управленската програма вече е изпълнена на 80 процента

chelen1Годината беше изключително трудна, динамична, непредсказуема, имаше изненади и доста проблеми, обобщи кметът на община Болярово Христо Христов на пресконференция пред медиите. През третата година от мандата управленската му програма е изпълнена на 75-80 %, съобщи той.

Бюджет

В началото на 2018 г. беше приет общински бюджет от 5 750 000 лв. Сега в началото на декември той е нараснал на 6 429 000 лв. Собствените приходи в края на ноември за изпълнени на 90%. През декември се очакват средства по договорните отношения на общината със земеделските производители за пасищата и земите. Най-много средства тази година са отишли за социални дейности – общината има 4 социални заведения. През 2018 г. е реализирана капиталова програма за 582 хил. лв., главно за ремонт на пътища, водопроводи и кметства. Предстои приемането на обектите, свързани с водопроводните мрежи.

Икономика

Боляровската община е с развити предимно земеделие и животновъдство. Работи се за подобряване на технологиите. Регистрирани са над 220 земеделски фирми и производители. Пред тях стоят три основни проблема. Единият е отново да бъде разкрита дейността на Общинската поземлена комисия. Общината активно работи за това, има подкрепата на областния управител и областния директор на служба „Земеделие“ в Ямбол, проблемът е с кадрите – критериите за стаж и образование са високи, но очакванията са до февруари да се намери решение. Вторият проблем е свързан с работната ръка в отрасъла – и квалифицирана, и неквалифицирана. Затова и земеделските производители се насочват към възможно по-автоматизирано отглеждане на културите, с по-малко работна ръка. Навлизат и нови култури – масиви с лавандула има в голямо Крушево, в Мамарчево, предстои в Болярово, в те Оман се изгражда от външни инвеститори. Увеличават се дребните зеленчукопроизводители – в Болярово, Ружица, Попово. Допълнително се изграждат лозови масиви – тази година над 240 дка нов лозов масив в Ст. Караджово от външен инвеститор. Трети проблем в земеделието са изкупните цени – при слънчогледа, пшеницата се запазва изкупната цена.

На фона на чумата по овцете, добрата новина е, че говедовъдството бележи ръст, особено сред младите хора, в направление месодайно говедовъдство. Изградени са много електропастири в общината, най-вече в Ст. Караджово, Голямо Крушево, Горска поляна, Странджа, Воден, Малко Шарково, Ситово, Попово. Над 6 хил. говеда се отглеждат на територията на общината. В Стефан Караджово ще бъде изграден цех за месо. По частна инициатива беше построено телеугоително стопанство в Иглика, изгражда се мандра в Ситово по ПРСР по частните мерки. В Болярово се строи цех за фуражни пелети.

Заетост и безработица

В БТ в момента са регистрирани 216 безработни от община Болярово. Спрямо предходната година те са намалели с над 100 човека. Каква част от тях са намерили работа в други райони на страната или в развиващите се в общината сектори, е трудно да се каже, но през годината и общината е помагала за намиране на работа на много хора чрез различните си проекти. Във връзка с изграждането на газоизмервателна станция в с. Горска поляна допълнително през 2019 г. ще бъдат насочени на работа доста хора от общината, макар и за 1 година – по охраната, временна заетост, а някои пряко по проекта като шофьори и на др. длъжности. Сега се правят подготвителните терени, общината е осигурила два терена – в Странджа и Горска поляна, за да бъдат там доставени на склад тръбите за новия газопровод. С изграждането на газоизмервателната станция ще могат да се разкрият и допълнителни работни места при много добро заплащане.

Образование

На територията на общината има две училища – СУ в Болярово с около 200 деца и ОУ в Стефан Караджово със 75 деца. ЦДГ „Здравец“ е с три филиала във Воден, Г., Шарково и Ст. Караджово– 90 деца. През 2018 г. в образованието бяха реализирани два проекта – през юни приключи проектът на настоятелството на СУ „Д-р П. Берон“ в Болярово за 350 хил. лв. Той помогна да се подобри образователния процес, ангажиран беше педагогическият персонал и за допълнителната си работи получи допълнително средства. Вторият проект – „Децата на Болярово“, беше реализиран в детската градина, той приключва в края на 2018 г. и е за 134 хил. лв. По него се направиха нови костюмчета на децата за различни поводи, привлечени бяха родителите, работиха различни клубове.

Най-големият проблем е, че СУ „Д-р П. Берон“ няма специализация и затова след 7-8 клас децата търсят продължаване на образованието си в Бургас и Ямбол.

Културен живот

Емблемата на общината е детският фолклорен събор „Върбова свирка“; празникът на град Болярово – 26 октомври. Значими събития са съборите в Мамарчево, Попово, Г. Крушево, Воден; общинският фолклорен събор „Белянката“. Тази година бяха чествани 150 г. от смъртта на Стефан Караджа, вкл. с проект, подготвен от общинската администрация.

Активно работят читалищата, силни изяви имат мъжката певческа група, фолклорната група  към читалище „Възраждане“-Болярово, към пенсионерския клуб, фолклорни групи има в Мамарчево, Голямо Крушево, Воден, Ст. Караджово.

Социална дейност

През тази година общината работи по два проекта. „Топъл обяд“ – 262 хил. лв., безплатно за 106 потребители, а всъщност трапезарията обслужваше и продължава да го прави за над 250 човека. Вторият проект е „Социален асистент“ с разкрити 48 работни места, 316 хил. лв. финансиране. Помогнахме на много самотни, болни и стари хора, категоричен е кметът. „Топъл обяд“ ще продължи през следващата година, но за „Социален асистент“ няма информация.

4 са социалните заведения- Дома в Малко Шарково – там продължи съвместната работа със сдружението в Германия; добре работиха и Домът за стари хора във Воден, Домът за хора с деменция и с физически увреждания в Мамарчево и Домът за възрастни в Болярово. В тези социални заведения работят над 150 човека, предоставят се услуги за хора не само от община Болярово, но и от цяла България.

Осигуряването на дърва

Кметът се извини на жителите в Г. Крушево, Мамарчево, Болярово, Воден за закъснението, започнало със закъснелия добив на дърва. Към момента остават около 200 кубика, които трябва да бъдат доставени. Надеждите са до Коледа всички домакинства да са заредени. Цената на дървата през 2018 г. е непроменена – 28 лв. за кубик и според отдалечеността на населените места се плащат 10-12 лв. за транспорт, т.е. хората получават дърва за около 40 лв. за кубик, докато на свободния пазар цената на дървата тази година беше изключително висока – 55-75 лв. За 2019 г. сме предприели мерки до септември местните хора да бъдат заредени с дърва, обеща кметът.

Управление на общинските язовири

Известно е, че беше сформиран нов орган, който да управлява язовирите в България. Беше дадена възможност на общините да предостави на държавата язовирите, които не могат да стопанисват добре. Общините са откликнали, но съвсем малко и около 1400 язовира са предоставени на този орган. „Лично аз не съм удовлетворен  от съвместната ни работа на ниво област Ямбол, защото  имаше препоръки, констативни протоколи, актове за неизпълнение на тези констатации и препоръки, но по независещи от нас причини, защото община Болярово има над 100 язовира, за 78 от тях е сключила договор с оператор, останалите са на свободния пазар и не сме имали възможност за втори оператор, поради липса на финанси. Но поради това, че не сме сключили втори договор с оператор, имаме съставени актове“, заяви Христо Христов. Той даде примери със случаи, определени от него като парадокси. „За  язовир в с. Странджа, който е 1,5 дка и половината е пълен с вода, има съставени 3 акта. Този язовир не застрашава никой, не е опасен. Чувствам, че има известна тенденциозност, която не е полезна. Бих препоръчал на тази институция да бъдат по-прецизни, да влизат в положението на администрациите. Разбрах, че не е само при нас, но при нас язовирите са много. В бюджет 2019 г. сме планирали 30-40 хил. лв. допълнително, за да изпълним някои от препоръките и констатациите. В момента обжалваме част от актовете“, допълни той. Надява се някои да отпаднат след намесата на съдебната система.

Работа с държавните институции

„Работя добре с всички институции – областен управител, на областно ниво – полиция, съд, прокуратура, ВиК, Енерго. Изключително добре работим с Гранична полиция, Пожарната, Полицейския участък, който кадрово беше допълнен с млади полицаи, има техническо обновление“, заяви кметът на община Болярово. Очаква се изцяло да бъде обновен автопаркът на гранична полиция.

Проектите

През годината общината имаше реализирани в  социалната сфера, в образованието, за някои, с които е кандидатствала, е получила откази. 2019 г. се очертава по-добра по отношение на проектите. Очакваме през следващата догодина да бъдат одобрени няколко проекта, заяви Христо Христов. Единият е за основен ремонт на улици в Болярово и още 6 села. Стойността му 1 180 000 лева. Премината е предварителна оценка, текат процедурите. Вторият проект, по който се кандидатства, е по ПРСС и е за изграждане на многофункционално спортно съоръжение в Болярово за 100 хил. лв. Има информация, че той ще се реализира догодина.

Разчитаме и на добра строителна програма по Местната инициативна група Елхово-Болярово за 2019 г., заяви общинският кмет. Средствата, които ще бъдат реализирани на територията на община Болярово, са 680 хил. лв. По общинската мярка, по която са подадени проекти, са за 240 хил. лв. и са за ремонт на 4 съществуващи читалища – в Мамарчево, Воден, Стефан Караджово и Голямо Крушево; спортна площадка в Попово, изграждане на нова фитнес зала в Болярово и ремонт на междублоковите пространства в Болярово. До 10.12. т. г. беше срокът за кандидатстване на малките земеделски производители. Има информация, че 3-4 проекта са подадени от общината за тази мярка и ще те подпомогнат земеделието и животновъдството – за техника, за животни. Един от пострадалите от чумата по овцете във Воден, Йордан Трифонов, който се е пренасочил към купуване на крави, е кандидатствал за подобряване на материалната база.

Капиталовата програма за 2019 г.

По нея община Болярово предвидени 582 хил. лв., насочени за ремонт на пътища, канализация, за ремонт на кметства, социални заведения, детски градини. Така че се очертава строителна програма за около 3 млн. лв. Има подготвени много качествени проекти по ПТСС „България-Турция“, ще се радваме някой от тях да бъде одобрен и реализира, коментира кметът.

Чумата по овцете

„Имаше голямо напрежение между животновъдите, ветеринарните власти, полицията. Имаше предвидени мерки и пуснати заповеди. Моята преценка е, че трябваше да се действа по-внимателно и прецизно, с повече обяснения. И друг път е имало различни епизоотични обстановки в нашата и съседните общини, но този път някои от действията бяха малко по-прибързани“, смята боляровският кмет. „По-регламентирано трябваше да се направи прегледът на животните, защото бяхме свидетели, че не излизат бройки животни. Не беше добре разяснено и по отношение на цените. В момента знаем за стадото в Болярово, там се водят процедури, имаше реакция от местните животновъди. В момента това стадо е заличено като обект, предстоят съдебни процедури. Тези срокове обаче трябва колкото се може повече да бъдат съкратени, за да може секторът отново да започне да се развива. Част от животновъдите се насочиха към говедовъдство и трима от тях са купили животни, но други изчакват, за да се върнат към своя бизнес. Ще се опитаме на всички да запазим пасищата, които общината им е отдала, защото това им дава възможност да получават допълнително субсидии“, допълни той. Община Болярово има инициатива догодина до април да проведе конференция на територията на общината за това какво се случва по отношение на епизоотиите в района на Странджа-Сакар. В преговори е с ветеринарния институт в Стара Загора, с част от специалистите в МЗ, със самите пострадали животновъди, със съседните общини Елхово, Средец, Тополовград, Малко Търново. Защото през няколко години се появява някаква епизоотия в района, избиват се животните. Целта е да се установи превантивно какво може да се направи.

Проблеми, които остават

Редом с многото свършено през годината, остават и много проблеми: тази година беше закрит банковия клон в Болярово; отдалечеността на общината от областните центрове, по-скъпите стоки; част от услугите, от които са лишени местните хора, разкриването на Общинската поземлена служба… Това част от задачите, по които местната власт ще работи.

Има възможности и резерви в програмата „Странджа-Сакар“, по която не беше направено нищо през 2018 г., сподели кметът по отношение на демографския проблем в общината.

„С открита душа към хората и проблемите на родния край“ е девизът ми, това е нещо, което съм си поставил за цел от 1995 г., беше категоричен Христо Христов. Той подчерта, че приемният му ден е всеки един ден през годината.

About the Author :