Управителят на ВиК-Ямбол инж. Радев за актовете, наложени на дружеството, за замърсяване на река Тунджа

3След последната глоба от 24.08 2018 г., която РИОСВ-Стара Загора наложи на оператора ВиК-Ямбол за замърсяванията на река Тунджа, ето какво каза на пресконференция управителят на водоснабдителното дружество инж. Стоян Радев по този въпрос: „Имаме разрешение за заустване в открит водоизточник с показатели, които са за заустване след пречиствателна станция. По принцип в Ямбол има две разрешителни за заустване – едното е за след пречиствателна станция, издадено на община Ямбол и с определени показатели на качеството на водата. В същото време имаме издадено разрешително на ВиК-Ямбол за заустване без пречиствателна станция със същите показатели, т.е. ние по презумпция няма как да изпълним тези условия, без наличието на пречиствателна станция. От друга страна всички проби, които сме взимали 3333през 2017 и 2018 г., отговарят на нормите за заустване в реки без пречиствателна станция, дори някои от показателите са много близки до стойностите за заустване след пречиствателна станция.

Как се получава технологията и защо ни глобяват? Граждани се обаждат, че от индустриален колектор има примерно запенване или по-сериозно замърсяване на водата, която се зауства в реката. Неколкократно са взимани проби от РИОСВ, от Басейнова дирекция, от нашите проби – те никога не са показали, че има някакви черезвичайни замърсявания с изключение на това, че понякога водата е бяла, червена, синя, но когато се вземат проби, само по себе си няма вредни вещества. Така че според нас глобите са напълно неоснователни. Веднъж сме оспорвали подобна глоба в съда и тя не падна, понеже съдията гледа какво пише на разрешителното.

При предоставяне на пречиствателна станция на оператора, той влиза в задълженията тя да работи качествено и да си изпълнява функциите, т.е. едва тогава отговорността ще е на 2222оператора. Но преди тя да е налична, няма как да бъдат изпълнени тези норми”, каза инж. Стоян Радев.

От такива актове дружеството има да плаща 5 хил. лв.

Що се отнася до строителството на пречиствателното съоръжение на Ямбол, избран е нов изпълнител на пречиствателната станция, в момента тече избор на строителен надзор.

About the Author :