Укрити данъци за над 4,4 милиона лева

DSC00069Общо 79 физически лица, които са били ревизирани от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в Бургас/включващо областите в Ямбол и Сливен/ в периода от януари до юни тази година са укрили 4,4 млн. лв. данъци и осигуровки, показват данните на приходното ведомство в морския град. На всички тях са издадени ревизионни актове. Ако сумите не бъдат платени в доброволния двуседмичен срок, те ще бъдат събирани принудително, допълват от НАП Бургас. Над 80% от всички ревизии на физически лица се извършват, за да се установи съответствието между имущество и доходи. Най-често срещани са случаите, в които имуществото (имоти, автомобили, лични вещи), които един човек притежава са на много по-висока стойност, отколкото официално обявените му доходи. В този случай ревизорите оценяват стойността на имуществото, съпоставят я с приходите и върху разликата налагат дължимия данък с лихвите за последните 5 години.

Общият размер на установените от НАП Бургас задължения за данък върху доходите на физическите лица за шестте месеца на 2014 г. е  1,6 млн.лв.

При ревизиите данъчните използват информация не само за апартаменти, къщи и автомобили, които се регистрират пред различни държавни органи, но и за индивидуални покупки на висока стойност като яхти, битова техника, скъпи бижута и др. Всяка регистрирана по ДДС фирма в България подава в НАП месечно информация за купувачите си, включително техните имена и ЕГН. По този начин компютърната система често засича случаи, в които месечните вноски по лизинг и ипотечен кредит, например, са на стойност в пъти по-висока от официалния доход на съпрузите в едно домакинство.

 

About the Author :