Узаконяват пътя за ГКПП – Лесово

IMG_7589aОбластният управител е започнал процедура за узаконяване на строения преди повече от 10 години път за ГКПП – Лесово. В областна администрация тече процедура по изплащане на дължимите суми на собствениците на отчуждени имоти в землищата на селата Лесово, Гранитово и Мелница, община Елхово. Имоти и части от имоти-частна и общинска собственост са отчуждени за държавна нужда със заповед на областен управител № ДС 04/0006 от 26.08.2013 г., във връзка с изграждането на обект „Път I-7 Eлхово-Гранитово-Лесово-нов ГКПП” от км 0+000 до км 20+868- промяна на откосите”. От инвеститора на обекта – Агенция „Пътна инфраструктура” е публикувано обявление на 23.10.2013 г., че започва изплащане на обезщетенията на собствениците на засегнати имоти, но в законово определения срок от 3 месеца, в АПИ не са постъпили искания. Съгласно чл.39а, ал.1 от Закона за държавната собственост, инвеститорът е превел на сметката на областен управител сумата от 13 441 лв. за обезщетяване на засегнатите лица. На всички правоимащи са изпратени уведомителни писма с указания за дължимите суми и необходими документи, които трябва да се представят в областна администрация. Макар и закъсняла цялата тази процедура е крайно необходима, за да може пътят за ГКПП – Лесово да получи акт 16, т. е. да бъде въведен законно в експлоатация. Запознати с проблема твърдят, че едва тогава този път може да стане и част от туристическия поток на автобусите, които досега го избягваха, защото имаха проблеми със застраховките на пътниците.

 

About the Author :