Удължиха срока за оферти за болничния комплекс

gol infoМБАЛ „Св. Пантелеймон” удължи срока за приемане на оферти за довършване на болничния комплекс до 8 юли, отварянето на офертите ще бъде на 9 юли от 10 часа в самата болница. Формалната причина, посочена в документите, е промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган (т. е. от самата болница). Припомняме, че през май беше обявена обществена поръчка за избор на изпълнител за доизграждане на болничния комплекс, според която офертите се събираха до 20 юни. Обявената прогнозна цена е 22 250 000 лв. без ДДС, но с данъка ще достигне 26 700 000 лв. В обществената поръчка е заложено доизграждането на блок 2, който е основната болнична сграда с главното приемно фоайе на болницата. Сградата включва операционен блок за цялата болница, отделения „Образна диагностика”, „Трансфузионна хематология”, „Акушерство и гинекология”. В сутерена ще се намират зоните за стерилизация и дезинфекция, а блок 1 е стационарен блок с болнични отделения с 250 легла, административно-стопански блок, клиничните лаоратории и консултативно-диагностичния блок. В обществената поръчка не се включват ниво приземен етаж (б. а където вероятно ще бъде Спешно отделение, но то ще се изгражда по друг проект) и етаж 11 и 12.

На 8 май Министерски съвет прие решение за даване на съгласие за извършване на парична вноска в капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД – Ямбол. Предвижда се капиталът на лечебното заведение да бъде увеличен с парични вноски в размер до 27 000 000 лв. за периода 2019 – 2021 г.

Съобщено беше, че увеличението на капитала ще се извърши чрез издаване на нови акции, след извършване на парични вноски – през 2019 г. – вноска в размер на 8 100 000 лв.; през 2020 г. – вноски в размер до 13 500 000 лв.; през 2021 г. – вноски в размер до 5 400 000 лв.

Справка в търговския регистър показва, че на 14 юни е направена промяна в капитала на МБАЛ „Св. Пантелеймон”, но тя не включва обещаните 8,1 млн. лв., а увеличението е само с 484 673 лв. Към края на 2018 г. капиталът на болницата е бил 10 264 417 лв., след вписаната промяна на 14 юни той вече е 10 749 090 лв.

Къде са останалите близо 7,6 млн. лв. на този етап не е ясно….

 

About the Author :

Leave a reply