Удължен е срокът на проекта за канализацията на Тенево

P1010013-1600Срокът на Договора за изграждане на канализационна система с пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) в село Тенево е спрян от Министерството на околната среда и водите, считано от 16.04.2015 г. Договорът се спира за срок до представяне в Министерството на Разрешения за ползване на Пречиствателната станция за отпадни води и мрежата, и окончателно искане за средства от страна на Община „Тунджа“, но не по-късно от 30.10.2015 г.

Удължаването на периода за изпълнение на дейностите по проекта са по искане на кмета на община „Тунджа“ Георги Георгиев, разменени писма и проведена среща с представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ в Министерството на околната среда и водите.

P1010003-1600Причината е наводнението в с. Тенево вследствие на проливните дъждове в края на 2014 и началото на 2015 година, както и щетите, причинени от повишеното ниво на водите в река Тунджа. Наводнението засегна както част от улици на селото, така и новоизграждащата се канализация по тези улици и възстановените пътни настилки. Това възпрепятства и извършване на довършителните строителни работи на обекта. Поради високи подпочвени води се наложи временно прекъсване на ел. захранването на новоизградената по проекта Пречиствателна станция за отпадни води.

Спирането на договора за финансиране не спира изпълнението на дейности по договорите с останалите изпълнители за цялостната реализация на проекта.

За да изпълни Община „Тунджа” поставените от Управляващия орган условия – да получи Разрешения за ползване на ПСОВ и мрежата, и да представи в МОСВ окончателно искане за средства до 30 октомври 2015 година, строителят следва да извърши в кратки срокове довършителните строителни работи на обекта и да представи необходимите документи за подписване на Акт 15, с който да предаде на възложителя напълно завършена канализационна мрежа – предмет на договора за строително-ремонтните работи.

About the Author :