Удължен е срокът за личните асистенти в Стралджа

DSC05160 (1)AУдължен е срокът за личните асистенти. Проект „Подкрепа за достоен живот” на АСП по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 “Алтернативи”, който стартира от 08. 10. 2010г. с план за обгрижване на 17 потребители от  лични асистенти за общината със заповед № РД 08-25 от 10. 03. 2014г. е удължен до 31. 09. 2014 г., като услугата ще се предоставя до 31. 08. 2014 г. Към момента в резултат на допълнително предоставени 1200 часа в проекта са включени 31 потребители, обгрижвани от 30 лични асистенти. Часовата квота е усвоена. Включване на потребители ще бъде възможно при отпадане на потребител или предоставяне на  още допълнителни часове. В тази връзка е актуализиран и бюджета по проекта. Дейностите се финансират 100 % по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Проектът е изключително полезен за община Стралджа, като се има предвид големия брой хора с увреждания и високия процент безработица. Това е пътят за осигуряване и обгрижване на възрастните хора, хората с увреждания в домашна среда, създаване възможност на близките в семейството да работят.

About the Author :