Удължават проекта “Топъл обяд” в община “Тунджа”

obyadНа 30.12.2015 г. кметът на община”Тунджа” – Георги Георгиев подписа анекс за удължаване срока   на проект „Осигуряване на топъл обяд в Община ”Тунджа”.  Планираните дейности ще се реализиарт до 30.04.2016 г.

Чрез изпълнението на проекта  на територията на 16 населени места от общината (Победа, Челник, Асеново, Сламино, Робово, Каравелово, Могила, Чарган, Търнава, Стара река, Козарево. Болярско, Безмер, Бояджик, Гълъбинци и Златари) 100 лица и семейства имат осигурен достъп до безплатно обедно хранене. Приготвянето и доставката на храната се извършва чрез  Домашен социален патронаж с. Болярско и Общинско социално предприятие за обществено хранене ”Домашен социален патронаж” с. Победа.

Проектът се финансира  от Фонд за европейско подпомагане на най нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Операция тип – 3, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд  и на територията на община  „Тунджа” се изпълнява  от 01.07.2015 г.

Достъп до социална услуга имат потребители,  отговарящи на изискванията на една от следните целеви групи:

–  Лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход,

– Неосигурени, самотноживеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца;

– Самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии;

–  Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на Закона за социално подпомагане.

Осигуреното допълнително проектно финансиране е в размер на 20 044.50 лв., а общата стойност на проекта възлиза на 51 198.00 лв.

Реализиацията на настоящия проект е част от целенасочената социална политика, която община „Тунджа” развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация в малките населени места.

Постигнат е пълен териториален обхват на всички 44 населени места от състава на общината в доставката на социални услуги, свързани с осигуряването на готова храна.

 

About the Author :