Удължават проекта за лични асистенти до края на годината

DSC00573Проектът „Подкрепа за достоен живот”, по който в община Ямбол се предоставя услугата „Личен асистент”, се удължава до края на 2014 година. Продължителността му е удължена на 48 месеца с решение на договарящия орган. С удължаването квотата на община Ямбол по проекта става 8880 часа месечно, които се използват максимално, защото това е една от най-търсените социални услуги, които предоставя общината чрез европейския проект.

От началото на реализацията на проекта – 10 януари 2011 г., до сега в тнего са се включили105 потребители и 94 лични асистенти.

About the Author :