Удължават договорите на лични асистенти

licni asistentiОт днес община Ямбол удължава срока на договорите на 48 потребители и 46 лични асистенти по проект „Подкрепа за достоен живот”, който стартира на 10.01.2011 г. За изминалите три години в услугата бяха включени 92 ползватели и 83 лични асистенти от Ямбол. Допълнителните споразумения се сключват до 31.08.2014 г. През месец март 2014 г. ще бъде извършено актуализиране на договорите, които са със срок до 15.03.2014 г. Това касае 25 потребители и 18 лични асистенти. На община Ямбол са определени 8280 часа месечно бюджет, който се усвоява изцяло. Сключени са договори за усвояване и на допълнителните часове, които са реализирани в процеса на работата като икономии. Проектът „Подкрепа за достоен живот” се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”.

About the Author :