Ударно строим за 4 месеца регионалното депо, отлагано с години

DSC00063Първата копка на проекта за регионаното депо, направена на 9 юни 2015 г., официално даде старт на усиленото строителство, което предстои, за да не загубят петте общини близо 30 млн. лв. европейски средства по спечеления проект.

По този начин за 4 месеца и 20 дни община Ямбол трябва да построи първа клетка и да рекултивира съществуващото сметище, община „Тунджа” да ремонтира довеждащия път до депото, а общините Сливен, Стралджа и Нова Загора да рекултивират съществуващите стари сметища.

Освен строителството проектът включва и въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците, които могат да бъдат рециклирани, като бъдат осигурени контейнери, превозни средства, а смесените битови отпадъци ще бъдат обработвани в инсталация за механично сепариране.

Колко значимо събитие е реалният старт на този може би най-важен проект за петте обищини показа и присъствието на четиримата кметове на общините Ямбол, Сливен, „Тунджа” и Стралджа на пресконференцията, дадена преди официалната церемония и на символичната първа копка.

DSC00038Кметът на Ямбол припомни дългата сага на този проект, как още преди 15 г. в Националния план за управление на отпадъците е планирано регионалното депо за петте общини да бъде до старото сметище край Хаджидимитрово и как проектът е трябвало да стартира още преди неговите два мандата. Той не пропусна отново да отбележи, че общината е готова още от 2011 г. да заработи по този проект, но обжалванията на екологичната организация „ДЕН” в съда са забавили проекта и затова той трябва да се осъществи в рамките на последните оставащи 4 месеца и 20 дни, защото всички строителни дейности трябва да приключат до края на октомври 2015 г.

Георги Славов изтъкна още, че заради това отлагане всички граждани на петте общини са били наказани да плащат двойно по-големи отчисления за депониране на отпадъците, защото нямат готово регионално депо. За община Ямбол за 2014 г. тези отчисления са близо 1 млн. лв. и с всяка отминала година ще растат, ако не бъде изградено депото.

Кметът на Стралджа Митко Андонов припомни, че мястото на регионалното депо е определено от държавата и то не е приумица на отделна община. Според него „хващаме последния влак” за финансиране на тези дейности с европейски средства, защото в следващия програмен период не е предвидено подобно финансиране, а ако не използват този шанс общините ще трябва да изпълнят законовите изисквания със собствени средства, което е непосилно за техните бюджети. Той информира, че община Стралджа работи активно по своя ангажимент да закрие съществуващото депо – в петък ще бъде подписан договор с избрания изпълнител, а до края на месеца ще има и договор със строителния надзор.

DSC00037Кметът на община Сливен Кольо Милев изтъкна, че колкото и да е проблемен Законът за управление на отпадъците общините трябва да го спазват и не трябва да допуснат пилеенето на европейските средства заради забавяне. Според него сега трябва да се изгради депото, а след това всяка община ще търси решение на своите проблеми- например, община Сливен ще търси решение да намали драстично обема на депонираните отпадъци, които в момента са 150 000 тона. Той информира, че при тях също има избран изпълнител за рекултивация на старото сметище край Сотиря.

Кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев изтъкна, че за тяхната община много по-важният въпрос е да се рекултивира сегашната язва, каквато е ямболското сметище, която стои на територията на „Тунджа” вече 40 години и едва на втори план е да се изгради модерната система, която ще гарантира спазването на екологичните изисквания за опазване здравето на хората и на биологичното разнообразие.

DSC00079Изрично беше подчертано на пресконференцията, че рекултивациите на съществуващите сметища ще бъде поетапна, за да не се пречи на депонирането на отпадъците и да не се налага общините да ги возят друго място, което допълнително ще оскъпи такса смет. Според съгласувания график посления етап на рекултивациите ще се случи тогава, когато отпадъците ще се депонират на новото депо.

DSC00081За да се гарантира каква е отговорността на всяка община за изпълнението на проекта е подписано споразумение, което има и финансово измерение.

Според него поетата от тях финансова гаранция чрез подписаните запис на заповеди е определена спямо броя на населението и сумите за рекултивация на съществуващите сметища. За Ямбол като водеща община по проекта тя е в размер на 10 244 256,81 лв., за община Сливен – 7 008 712,04 лв., за община Нова Загора – 5 757 629, 18 лв., за община Стралджа – 5 056 911,68 лв. и за община „Тунджа” – 1 086 915,05 лв., защото тя единствена няма сметище за рекултивация.

DSC00083Сроковете са ясни, но по време на първата копка проверка на „Неделник” показа, че на мястото на първа клетка има само един багер, който не работеше. Добрата новина все пак е, че огромното езеро, което се беше образувало на мястото, вече е пресушено.  В съседство с клетката роми усилено „прочистваха” терена от железа. Искрено се надяваме ударното строителство да наложи други темпове на работа.

За всички нас остава само надеждата, че тези срокове, които са гарантирани от изпълнителите, ще бъдат спазени, защото в противен случай общините със свои средства ще трябва да изградят това, за което в момента им е осигурено европейско финансиране.

Диана Иванова

About the Author :