Уволняват стачкуващите работници от „Язаки”?

DSC0585318 работници на „Язаки” могат да бъдат уволнени, след като Ямболски окръжен съд обяви започналата на 4 март 2015 г. стачка в Производство 1 за незаконна. Съдът е приел, че събраните 245 подписа от работещи в Производство 1 в заводите на предприятието в Ямбол и Сливен в подкрепа на исканията на синдикалната секция на КТ „Подкрепа” не представляват необходимото обикновено мнозинство (на 50 % плюс 1) работници на предприятието или на негово поделение. По време на делото работодателят е представил данни, че към 20 февруари 2015 г. в „Язаки България” ЕООД в заводите в Ямбол и Сливен работят 5096 души, от които 427 в Производство 1, 387 в Производство 2, 3666 в Производство 3 и 616 в други отдели.

Съдът се произнася и по най-съществения спорен въпрос – дали Производство 1, в което беше проведена стачката и част от чийто работници бяха подкрепили исканията  на синдикалната секция, представлява отделно поделение, за да може да се признае стачката за законна. Според него то не е отделно поделение, защото мениджърът му не може да наема самостоятелно работници, а отделно в Търговския регистър няма вписани клонове на „Язаки България”. Това обаче не е единствената причина стачката да бъде обявена за незаконна. Съдът е приел, че в подписката, с която работниците са подкрепили исканията на синдикалната организация, не е посочено кога ще започне стачката, което е задължително условие.

Според съда между синдикалната секция и работодателя не са проведени преговори по внесените на 27 януари 2015 г. искания, което се приема като неполагане на усилия за разрешаване на възникналия колективен трудов спор, а това води до нарушаване на условията за обявяване на стачка.

Първоначално делото е заведено от „Язаки България” срещу 21 работници, но в последствие иска срещу трима от тях е оттеглен. Делото може да се обжалва пред Бургаски апелативен съд.

About the Author :