Увеличена престъпност

DSC00709Ръст на престъпността с 25 % през първите 6 месеца на 2014 г.  в Стралджанско отчете Йордан Йорданов, началник на РУ ”Полиция” – Стралджа, в присъствието на кмета на общината Митко Андонов и неговия заместник Иван Георгиев.  Като компенсация  добре прозвуча  констатацията за постигнати 69 % разкриваемост на престъпленията, което е с 20 на сто ръст в сравнение с изминалата 2013 г. Показател, по който РУ ”Полиция” – Стралджа запазва първото място в Областната дирекция на МВР.

Основните правонарушения са предимно битови, отчете г-н Йорданов. В сравнение с 2013 г. има увеличение на битовата престъпност като особено ярко това личи през зимния период. Много често престъпленията са с ниска стойност, но с висок обществен отзвук. На база на интерактивна карта на престъпността в района ръководството на РУП прилага стил на работа, който да осигури максимален обхват на района. „Разчупен” график предвижда обслужване на 22-те селища в общината, макар поради недостатъчен състав да има моменти, когато един младши  полицейски инспектор се налага да обслужва 12 села.

В изпълнение на предвидените задачи по осигуряване на обществения ред, благодарение на съвместна инициатива между община и РУП, активно присъствие в района имат специализираните жандармерийски части Бургас. За отчетния период са проведени 21 специализирани полицейски операции със 101 служители. Тенденцията продължава като желанието е тези операции да  се провеждат ежемесечно. Продължава сериозната превантивна работа, 130 лица от криминалния контингент са проверени и предупредени, извършени са 68 проверки на учебни заведения, още 53 –  по Закона за частната охранителна дейност, ежедневен е контрола по взривните дейности в база „Стралджа Мараш”. Своята положителна роля изиграват и  периодичните срещи с кметове и км. наместници по места.

На ниво е противодействието на криминалната престъпност. Регистрирани са 85 престъпления срещу 67 през 2013 г., като увеличението е с 25 %. Планирани и проведени са 14 специализирани полицейски операции в тъмната част на денонощието. От регистрираните престъпления  69 % са разкрити като увеличението им спрямо предходния период е със 17 на сто. За периода  няма допуснати тежки престъпления, само 4 са престъпленията срещу личността, има 2 грабежа, които са разкрити както и едно посегателство на МПС – също разкрито.

Увеличение  с 45 % има при кражбите. Сега те са 51 срещу 28 през миналата година, разкритите са 27. В графата „взломни” кражби има 13 от които 9 разкрити, домовите кражби са 21 срещу 8 през миналата година, 3 са кражбите от магазини като  2 от тях са  разкрити. Между по-съществените разкрити престъпления с широк обществен отзвук са  два броя грабежи в Стралджа и Войника,  кражба на 5500 лв. в Каменец, продължава работата по кражба от английски гражданин за  около 10 хил.лв.

Като  слабост в работата г-н Йорданов отчете сериозния спад в административно-наказателната дейност. През първото полугодие са съставени само 380 акта срещу 660 през 2013 г. Анализът показва, че  по Закона за движение по пътищата този спад е най-голям. Съставени са 49 акта срещу 280 през миналата година.  По другите нормативни документи нивото е запазено.

Пътна полиция отчита  18 ПТП, от които 3 тежки с 3 ранени и 15 с материални щети. Основната причина за нарушенията  е неспазване на Правилника за движение по пътищата. Интересно прозвуча информацията, че почти всяка нощ полицаите обслужват произшествия по АМ „Тракия” , предизвикани от животни – лисици, зайци дори диви прасета, макар че от направения обход  е видно добре укрепения път.

Добри или лоши показателите в отчета дават представа за свършеното през периода. Факт е, че РУП-Стралджа  работи с намален състав поради непопълнен  щат  и редовно командировани служители  за охрана на държавната граница , което видимо затруднява работата. Факт е и това , че община Стралджа е единствената, която с решение на ОбС предлага на ОД МВР и министъра на МВР увеличение на щата, за което г-н Йорданов лично поднесе благодарности на кмета Митко Андонов. Беше споделена  съвместната добра работа между община и РУП, работните карти от обществения договор, инициативите за присъствие на жандармерията от Бургас и др. Като добро решение в помощ на полицаите беше отчетено и назначението на 42 по програма „Сигурност”. Благодарност за добрата работа имаше и за Георги Петров, инспектор ДПС.

С адмирации за откровения, реалистичен  анализ и направените коментари кметът на общината Митко Андонов потвърди, че картината е динамична. Добро впечатление прави желанието на колектива  да преодолее проблемите и да промени резултатите, за да получи обществото необходимите доказателства , че РУП работи и осигурява желаното спокойствие и ред. Условия за това създава и общината. Приети са наредби, актуализирани  и обновени са някой от тях с цел да подпомагат работата на полицията,  уличното осветление в града и селата също изиграва ролята си, в ОбС се следят резултатите, вземат се адекватни решения… „Успехът ще дойде  при една разумна, последователна , единна работа!”, подчерта г-н Андонов с увереността, че РУ ”Полиция” – Стралджа може да го постигне.

Надя ЖЕЧЕВА

About the Author :