Увеличават се чешмите с годна за пиене вода

vodaОт изследваните 83 водоизточници в петте общини в Ямболска област, водата е годна за пиене в 13 от тях, съобщиха от Регионалната здравна инспекция. Въпреки това броят им бележи увеличение – преди година те са били само 9.
От 24 обществени чешми в община Тунджа, само от една водата е годна за пиене – това е чешмата в църквата край Кабиле. В община Елхово от 29 две са в норма, и двете са в района на Елхово – пътя за лозята и чешмата преди Елхово. В община Болярово може да се пие водата от пет обществени чешми от всичките 15. Годната вода е в Камен връх, Денница, Голямо Крушево и двете минерални чешми в Стефан Караджово. В община Стралджа – в четири от 14 водоизточника водата става за пиене – в Леярово, Лозенец, Атолово и минералната чешма в град Стралджа. Анализът на водата показва, че най-честите отклонения в нейните показатели са надвишаването на допустимите стойности на бактерията “ешерихия коли” и на общия брой микроорганизми, както и повишеното съдържание на нитрати.

About the Author :

Leave a reply