Увеличават се чешмите с годна за пиене вода

vodaЯмбол, 8. 03.2021

От изследваните 83 водоизточници в петте общини в Ямболска област, водата е годна за пиене в 13 от тях, съобщиха от Регионалната здравна инспекция. Въпреки това броят им бележи увеличение – преди година те са били само 9.
От 24 обществени чешми в община Тунджа, само от една водата е годна за пиене – това е чешмата в църквата край Кабиле. В община Елхово от 29 две са в норма, и двете са в района на Елхово – пътя за лозята и чешмата преди Елхово. В община Болярово може да се пие водата от пет обществени чешми от всичките 15. Годната вода е в Камен връх, Денница, Голямо Крушево и двете минерални чешми в Стефан Караджово. В община Стралджа – в четири от 14 водоизточника водата става за пиене – в Леярово, Лозенец, Атолово и минералната чешма в град Стралджа. Анализът на водата показва, че най-честите отклонения в нейните показатели са надвишаването на допустимите стойности на бактерията “ешерихия коли” и на общия брой микроорганизми, както и повишеното съдържание на нитрати.

About the Author :

2 Comments to “Увеличават се чешмите с годна за пиене вода”
  • Манечи
    October 22, 2021 - Reply

    Не мога да разбера, как е възможно, статии от в. Делник от една и съща дата- 22.10.-21 г. ,с разлика от една минута, да давате различна информация за годността на водата за пиене в чешмите в областта?! Ми разберете се , не е професионално, но по-лошото е, че подвеждате хората! В. Делнишка работа!

  • delnik1
    October 23, 2021 - Reply

    Тази статия е от 8 март 2017 г., а другата от 20 февруари 2014 г.

Leave a reply