Увеличават се построените сгради

ТСБПо предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през третото тримесечие на 2015 г. е 8, като спрямо съответното тримесечие на предходната година броят им се увеличава три пъти. Новопостроените жилища в тях са 15, като в сравнение със същия период на 2014 г. е регистрирано увеличение шест пъти.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2015 г. е 1 610 кв. м, като спрямо съответното тримесечие на 2014 г. се увеличава с шест пъти. Жилищната площ също се увеличава (пет пъти) и достига 1 077 кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 113.5 кв. м през третото тримесечие на 2014 г. на 107.3 кв. м през същото тримесечие на 2015 година.

About the Author :