Увеличават се местата за настаняване в Ямболска област

444През юни 2016 г. в област Ямбол са функционирали 22 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 395, а на леглата – 731. В сравнение с юни 2015 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 4.8%, а леглата в тях – с 3.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2016 г., е 5.2 хил., или със 17.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през юни 2016 г. в област Ямбол е Румъния – с 26.9%, следват Нидерландия – с 9.6%, Испания –  с 8.5%, Германия – с 6.4%, Турция – с 6.0% и Русия – с 5.5%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през юни 2016 г. се увеличават с 29.6% в сравнение със съответния месец на 2015 г. и достигат 2.2 хиляди. Те са реализирали средно по 2.4 нощувки. Пренощувалите чужденци са 434, а пренощувалите българи – 1.7 хиляди. Чуждите граждани са реализирали средно по 3.0 нощувки, а българските – средно по 2.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2016 г. е 24.7% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 6.3 процентни пункта (фиг.1).

555Приходите от нощувки през юни 2016 г. в областта достигат 208.4 хил. лв., или с 8.9% повече в сравнение с юни 2015 година. Регистрирано е увеличение в приходите от български граждани с 27.5%, докато приходите от чужди граждани намаляват с 19.9% (фиг. 2).

About the Author :