Увеличават двойно и тройно музейните билети

МузейAДвойно и тройно по-скъпи билети ще плащат от 2014 година посетителите на музеите в Ямбол. На последното за годината заседание по предложение на общинска администрация съветниците гласуваха входните билети да поскъпнат тройно за ученици, студенти и пенсионери и двойно за възрастните посетители. Увеличението важи за посещение на експозицията на Регионалния исторически музей и за Археологически резерват „Кабиле”. Преди входната такса за ученици, студенти и пенсионери е била 1 лв., а сега става 3 лв. Възрастните посетители преди са плащали 2 лв. за музеен билет, а сега – 4 лв. Тройно е увеличена и входната такса в НАР „Кабиле” без посещение на експедиционната зала – от 1 лв. скача на 3 лв.

Само с 1 лв. е увеличението на входната такса за Музея на бойната слава – преди ученици, студенти и пенсионери са плащали за вход 1 лв., а сега 2 лв., а за възрастните посетители таксата скача от 2 лв. на 3 лв.

С 1 лв. е увеличен и комбинираният билет, който предвижда посещение на повече от един музей в Ямбол. За ученици, студенти и пенсионери той става 2,50 лв., докато преди е бил 1,50 лв. , а за възрастни посетители от 3 лв.

Не ясно каква логика са следвали от общинска администрация в предложените увеличения, защото за учениците, студентите и пенсионерите ще е по-евтино да обиколят трите музея на Ямбол за 2,50 лв., отколкото да платят един входен билет от 3 лв. за Историческия музей.

About the Author :