Търсят се работници във всички отрасли на икономиката

ok-7-1Във всички отрасли на икономиката има недостиг на работници, такава е тенденцията на пазара на труда през май, въпреки че по официална статистика като безработни в Ямболска област се водят в 3819 души. От тях 2644 са в Бюро по труда – Ямбол, което обслужва общините Ямбол, „Тунджа” и Стралджа, а 1175 души са в Бюро по труда – Елхово, което включва общините Елхово и Болярово.

Безработните през май са намалели общо със 159 души спрямо април 2018 г. и с 1065 души спрямо май 2017 г.

За съжаление регистрираните безработни основно са такива, които или не искат да работят, или нямат образование и са неграмотни, или са със здравословни проблеми, или са млади хора, завърнали се от чужбина и разчитащи на максималните обезщетения за безработица, които им се полагат на ден от 74,29 лв. За сравнение минималното обезщетение за безработица е 9 лв. на ден. Друг проблем за безработните, особено по селата, е липсата на транспорт.

Равнището на безработица е 6.8%, което отрежда 12-то място по ниска безработица за областта, след област Хасково (6.6%) и пред област София (7.1%).

В регионален мащаб, равнището на безработица през месеца е най-ниско в общините Ямбол (3.6%) и Тунджа (8.9%), а в Елхово (14.0%), Болярово (14.7%) и Стралджа (16.2%) то е по-високо. Спрямо април във всички пет общини се отчита спад на равнището на безработица.

Според експертите нивото на безработица продължава да пада и през юни, макар че вече дори и те се чудят кой е пределът на спад.

През май 2018 г. в бюрата по труда от област Ямбол са заявени общо 559 работни места, от които 417 на първичния пазар на труда. Най-много работни места на първичния пазар през месеца са заявени в отраслите “Хотелиерство и ресторантьорство” -144, “Преработваща промишленост” – 98, “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 74, “Строителство” – 16, “Държавно управление” – 14, “Административни и спомагателни дейности” – 12, “Транспорт, складиране и пощи”  – 11, “Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – 10.

Длъжностите, за които са обявени най-много работни места са за общ работник, сервитьор, работник в промишлеността и селското стопанство, камериер/камериерка, готвач, монтажник в промишлеността и в частност на кабели, продавач-консултант, чистач/ хигиенист, барман, обслужващ, промишлено производство, помощник-готвач, сезонен работник, шофьор, мияч на съдове (ръчно), шивач, пласьор на стоки.

Започналите работа безработни лица през месеца са общо 356, от които 321 на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 35 безработни, като 16 от тях са наети на работа по проекти на ОП „Развитие на човешките ресурси”, а 19 – по програми и мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта.

Фирмите, които най-често обявяват работни места са: „Белла”, „Язаки”, „Миролио” и строителни фирми.

About the Author :

Leave a reply